Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Никола Кнежевић

Др Никола Кнежевић, доцент Саобраћајног факултета Универзитета у Београду рођен је 07. августа.1972.г. у Ивањици. Завршио је Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, одсек за ПТТ саобраћај. Семинар из области: Стратегy; International Marketing and International Business; Operational Excelence and strategy  у организацији IEDC - Bled School of Management завршио  је 2003. године. 2004. године завршио је последипломске магистарске студије на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, смер Менаџмент у саобраћају. Докторску дисертацију под називом „Прилог истраживању метода оптимизације расподеле ограничених ресурса при управљању пројектима у саобраћају" одбранио је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 12.01.2006. године. У периоду од 1998. године до 2004. године др Никола Кнежевић био је запослен у ЈП ПТТ саобраћаја ”Србија” на радним местима стручног и самосталног референта, шефа службе за стратегију развоја и на месту директора Сектора за истраживање и развој у Дирекцији за стратегију и развој. Од 2005. године ради на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Др Никола Кнежевић је од 1999. године ангажован као сарадник, а затим као асистент и доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на Катердри за Менаџмент, организацију и економију саобраћаја и транспорта на предметима Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту, Организација и менаџмент у железничком саобраћају и Организација и менаџмент у поштанском и телекомуникационом саобраћају на редовним студијама, а на последипломским студијама на предметима Менаџмент у саобраћају и транспорту, Стратешки менаџмент у саобраћају и транспорту, Управљање инвестицијама и пројектима у саобраћају и транспорту, Пројектовање организације у саобраћају и транспорту и Управљање променама у саобраћају и транспорту. Др Никола Кнежевић је аутор или коаутор 19 научних и стручних радова саопштених на међународним и домаћим скуповима и објављених у националним часописима, и учествовао је у изради 13 студија и пројеката. Марков отац и Сањин супруг.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.