Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Снежана Каплановић

Др Снежана Каплановић је рођена у Београду, где је завршила основну и средњу школу. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1998. године, на смеру Спољна и унутрашња трговина. На истом факултету је 2005. године стекла академски назив магистра економских наука одбранивши магистарску тезу под називом „Екстерни ефекти у јавном сектору и методе њихове процене са посебним освртом на саобраћај“. Поред тога, школске 2000/2001. године завршила је програм за постдипломце на Алтернативној академској образовној мрежи у Београду, под називом „Транзиција и реконструкција – Изазови и могућности на путу за Европу“. Од 1998. до 1999. године радила је на Институту економских наука као аналитичар друштвено-економских односа. Од 1999. године запослена је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, прво као асистент-приправник, а од 2006. године као асистент за ужу научну област Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту. Ангажована је на следећим предметима: Основи економије, Инжењерска економија, Економика пословања са елементима управљања финансијама и Елементи телекомуникационе економике на основним студијама и Транспортна економика и политика, Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама, Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама и Телекомуникациона економика на дипломским академским студијама. Аутор и коаутор је више радова објављених у стручним часописима и изложених на домаћим и међународним научним скуповима. Поред тога, члан је ауторског тима више студија и пројеката. Области њеног научног интересовања су економија транспорта и комуникација и инжењерска економија.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.