Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Далибор Петровић

Dalibor1Доц. др Далибор Петровић је рођен 1973. године у Задру. Након што је завршио средњу електро-техничку школу «Никола Тесла» у Београду, дипломирао је, магистрирао и докторирао (2012) на одељењу за Социологију, Филозофског факултета Универзитета у Београду. Поред тога, школске 2000/2001. године завршио је програм за постдипломце на Алтернативној академској образовној мрежи-ААОМ у Београду, под називом «Политичка теорија и пракса демократије». Такође је похађао неколико стручних семинара у земљи и иностранству а у периоду од 2002.- 2004. године био је први координатор "Републичког савета за развој универзитетског образовања", активно учествујући у реформи високошколског образовања у Србији. Од 2014. године као експерт сарађује са Центром за промоцију науке Републике Србије.

Посебно се занима и изучава област социологије електронских комуникација са фокусом на друштвеним последицама употребе интернета. Објавио је три књиге, од којих две као аутор ("Друштвеност у доба интернета" и "У међумрежју" ) и једну као приређивач (Интернет и друштво) и велики број научних радова у домаћој и међународној периодици. Његова књига Друштвеност у доба интернета награђена је Плакетом Друштва за информатику за научно достигнуће у области информатике у 2014. години. Такође, иста књига освојила је друго место у избору за најбољу социолошку књигу у 2013. години, коју додељује Српско социолошко друштво. Његов магистарски рад Интернет и друштвени односи - утицај Интернета на нове обрасце друштвености - случај Србије ушао је у најужи избор за награду "Др Зоран Ђинђић" за најбољи дипломски или магистарски рад из социолошких и филозофских наука у Републици Србији, за 2007. годину.

Од 2001. године запослен је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду где предаје Социологију, а од 2007. уводи нови предмет на основним студијама, под називом Социологија е-комуникација као и предмет Глобалне комуникације на мастер студијама. Поред тога од 2015. године изводи наставу на новом предмету на мастер студијама Социологије Филозофског факултета у Београду, под називом Информационо комуникационе технологије и друштвене мреже.

Члан је Социолошког удружења Србије и Црне Горе, Српског социолошког друштва, као и редакције часописа Социологија.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.