Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Небојша Ј. Бојовић

Др Небојша Ј. Бојовић, редовни професор Саобраћајног факултета у Београду, рођен је у Београду. Основну школу и Шесту Београдску Гимназију завршио је са одличним успехом. Као гимназијалац више пута је учествовао на републичким такмичењима из математике и физике. За резултате постигнуте у Основној школи и Гимназији добио је дипломе "Вук Караџић". Дипломирао је на Саобраћајном факултету у Београду са просечном оценом 9,4 у току студија и оценом 10 на дипломском раду. Добио је награду Универзитета у Београду као најбољи дипломац на Саобраћајном факултету у тој школској години, а током студија био је стипендиста Универзитета у Београду. За резултате постигнуте током студија и на дипломском раду од Одсека за железнички саобраћај и транспорт добио је награду из фонда "Дипл.инг. Миодраг Селић". Последипломске студије завршио је на истом факултету са просечном оценом 9,9 а магистарски рад одбранио је 1992. године. На Саобраћајном факултету у Београду 1997. године одбранио је докторску дисертацију. За постигнуте резултате истраживања у докторској дисертацији Привредна комора Београда 1997. године доделила му је годишњу награду. Средином 1993. године изабран је за асистента на Саобраћајном факултету. У том периоду изводио је вежбе из предмета "Организација рада у саобраћају и транспорту", "Економика железничког саобраћаја" и "Организација железничког саобраћаја 1". Почетком 1998. године изабран је за доцента на Саобраћајном факултету у Београду за предмете "Организација рада у саобраћају и транспорту" и "Управљање железничким саобраћајем и транспортом". Био је ментор и члан комисије на више докторских, магистарских, дипломских и специјалистичких радова. На магистарским студијама Саобраћајном факултета учествује у извођењу наставе на предметима "Менаџмент у саобраћају и транспорту", "Управљање железничким саобраћајем и транспортом", "Инжењерска економија у железничком саобраћају и транспорту" и "Пројектовање организације". Члан је Друштва операционих истраживача, Југословенског удружења за управљање пројектима, као и Euro Working Group on Tranportation. Био је члан Организационог одбора девете Мини Еуро Конференције  Fuzzy Sets in Traffic and Transport Systems. Радио је рецензије за неколико водећих међународних часописа. Објавио је или саопштио 93 рада од којих 29 у страним часописима и на међународним скуповима. Руководио је и био сарадник на преко 36 научно–истраживачких студија и пројеката.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.