Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Mр Љубица Петровић

Љубица Петровић (рођена Ђуришић) је завршила Саобраћајни факултет у Београду на смеру за пошту и телекомуникације. На Саобраћајном факултету у Београду (смер за Менаџмент у саобраћају и транспорту) магистрирала је 2010. са тезом ˝Прилог истраживању задовољства корисника услугом  у саобраћају и транспорту˝.
Као сарадник у настави на предмету Увод у саобраћај и транспорт на Саобраћајном факултету од новембра 1999., а од 1.6.2000. асистент-приправник на предмету Увод у саобраћај и транспорт. Држала је вежбе из предмета Економика саобраћаја и транспорта на Војнотехничкој академији у Београду школске 2000/01., 2001/02. и 2002/03. године. Од 2012. је виши стручни сарадник на Катедри за организацију, менаџмент и економију саобраћаја и транспорта.
Била је учесник на пројекту Министарства за науку и технологију ''Управљање структурним и технолошким прилагођавањем Поште Србије савременим поштанским управама Европе и света'' и пројектима Института Саобраћајног факултета: ''Пројекат макроорганизације Поште Србије'' и "Студија реструктуирања и приватизације ЈП ПТТ саобраћаја Србија.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.