Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Снежана Пејчић Тарле

TarleДр Снежана Пејчић Тарле, ванредни професор, рођена у Нишу, основну школу и гимназију завршила у Приштини, дипломирала на Саобраћајном факултету у Београду на Одсеку за ваздушни саобраћај и транспорт, а затим магистрирала и докторирала такође на Саобраћајном факултету из области планирања, економије и менаџмента квалитета у саобраћају.  Од 1977. године запослена је на Саобраћајном факултету где је до данас бирана у сарадничка и наставничка звања  за предмете Основи саобраћајне политике, Саобраћајно-економска географија, Увод у саобраћај и транспорт, Саобраћајна економика и политика, Управљање маркетингом и квалитетом у саобраћају, Односи са јавнишћу и пословне комуникације, на основним и последипломским студијама  Као руководилац Катедре за менаџмент, економију и хуманистичке науке у саобраћају и транспорту од децембра 2005. године, одговорна је за организацију и реализацију последипломских студија на смеру „Менаџмент у саобраћају и транспорту”. Руководилац је издавачке делатности Саобраћајног факултета у периоду од 2001. године – уредила је преко 150 наслова уџбеника, монографија и остале стручне литературе. У периоду од 2002-2007. године, као Продекан за основне студије Саобраћајног факултета била је активно укључена у процесе модернизације наставних планова и програма у складу са принципима Болоњске декларације, а као члан радних група Београдског универзитета за унапређење квалитета наставе и промоцију Болоњског процеса, учествовала је на бројним тематским семинарима и конференцијама у земљи и иностранству. Од 1994. године држи комплетну наставу на редовним, последипломским и специјалистичким студијама из предмета "Економика саобраћаја и транспорта" на Војној академији у Београду, саобраћајни смер. На мултидисциплинарним последипломским студијама на Београдском Универзитету, на смеру Управљање заштитом животне средине била је ангажована на предмету Одржив развој од 2003. до 2005 године. У току студијских  боравака (1986. и 1990.) на Универзитету МАДИ у Москви, изучавала је поступке нормирања и стандардизације квалитета саобраћајних услуга. У току 2001. године била је на усавршавању у САД, Државни Универзитет у Аризони у Флагстафу где је проучавала искуства одрживог развоја локалних мултиетничких заједница. Оснивач је Групе за квалитет и маркетинг на Саобраћајном факултету, као и посебне секције за квалитет услуга у саобраћају и образовању ЈУСК-а, националне асоцијације за квалитет и стандардизацију. У периоду до 2000. године била је активни члан ЕУРО Wоркинг Гроуп он Енвиронментал планнинг и Еуропеан Организатион фор Qуалитy (ЕОQ). Објавила је и саопштила, као аутор или коаутор, око 100 радова у научним и стручним часописима и зборницима радова са скупова у земљи и иностранству. Радови су из проблематике маркетинга, квалитета и стандардизације саобраћајних услуга, унапређења квалитета образовног процеса, имплементације електронског учења, саобраћајне економике и политике, примене концепта “одрживог развоја” у саобраћају и транспорту и ТQМ концепта у саобраћају и образовању. Као коаутор или аутор, учествовала је у изради око 30 пројеката и студија, рађених преко Института Саобраћајног факултета, а везано за анализу оправданости увођења варијантних решења у саобраћају, анализу тарифних система у саобраћају, такси превоз, анализу могућности финансирања градског превоза путника, увођење система квалитета, иновацију знања образовних кадрова у саобраћају. Била је члан стручних тимова за израду пројеката Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије  и Министарства науке и заштите животне средине. Активно промовише европске вредности у области саобраћаја  - ментор је више магистарских и докторских радова  везано за саобраћајну политику ЕУ, и у области образовања – члан је Националне комисије за мониторинг која се бави стварањем услова да се високообразовне институције из Србије и њихови програми укључе у ФЕАНИ ИНДЕX, те да инжењери које школују могу постати носиоци титуле ЕУР ИНГ. Поседује активно знање енглеског и руског језика.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.