Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Nikola Knežević

Dr Nikola Knežević, docent Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu rođen je 07. avgusta.1972.g. u Ivanjici. Završio je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za PTT saobraćaj. Seminar iz oblasti: Strategy; International Marketing and International Business; Operational Excelence and strategy  u organizaciji IEDC - Bled School of Management završio  je 2003. godine. 2004. godine završio je poslediplomske magistarske studije na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Menadžment u saobraćaju. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog istraživanju metoda optimizacije raspodele ograničenih resursa pri upravljanju projektima u saobraćaju" odbranio je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 12.01.2006. godine. U periodu od 1998. godine do 2004. godine dr Nikola Knežević bio je zaposlen u JP PTT saobraćaja ”Srbija” na radnim mestima stručnog i samostalnog referenta, šefa službe za strategiju razvoja i na mestu direktora Sektora za istraživanje i razvoj u Direkciji za strategiju i razvoj. Od 2005. godine radi na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr Nikola Knežević je od 1999. godine angažovan kao saradnik, a zatim kao asistent i docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katerdri za Menadžment, organizaciju i ekonomiju saobraćaja i transporta na predmetima Organizacija i menadžment u saobraćaju i transportu, Organizacija i menadžment u železničkom saobraćaju i Organizacija i menadžment u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju na redovnim studijama, a na poslediplomskim studijama na predmetima Menadžment u saobraćaju i transportu, Strateški menadžment u saobraćaju i transportu, Upravljanje investicijama i projektima u saobraćaju i transportu, Projektovanje organizacije u saobraćaju i transportu i Upravljanje promenama u saobraćaju i transportu. Dr Nikola Knežević je autor ili koautor 19 naučnih i stručnih radova saopštenih na međunarodnim i domaćim skupovima i objavljenih u nacionalnim časopisima, i učestvovao je u izradi 13 studija i projekata. Markov otac i Sanjin suprug.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.