Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Nataša Tomić

Dr Nataša Tomić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,13. Magistrirala je i doktorirala cum laude na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na konkursu “Zadužbine Andrejević”magistarska teza i doktorska disertacija Nataše Tomić izabrani su za objavljivanje kao najbolji u svojoj naučnoj disciplini. Dobitnica je I nagrade na Konkursu za nagradne temate iz fonda Prof. Dr Nikole Stjepanovića 1997. godine, kao i pohvale 1998. godine, a 1999 godine nagrađena je III nagradom. Na XIII Konkursu Eseja Latinoameričkog centra za upravu i razvoj nagrađena je počasnom nagradom za rad na temu » THE NECESSARY CHANGES OF PUBLIC SERVANTS' TRAINING FOR A CHANGING STATE ON THE THRESHOLD OF THE 21ST CENTURY«, koji je izložen na IV Međunarodnom Kongresu CLAD-a, u Meksiko Sitiju, oktobra 1999. godine.  Objavila je više radova u stručnim časopisima i izlagala svoje radove na naučnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Govori engleski i francuski, služi se italijanskim i novo-grčkim jezikom. Boravila je na stručnom usavršavanju na Karlovom Univerzitetu u Pragu (1996 i 1998), na Aegean Institute of Maritime Law na Rodosu (1997), na college of Public Administration u Budimpešti (1997), na Pravnom fakultetu u Atini (2000), u Bualustok School of Public Administration u Poljskoj (2001 i 2002.) i u European Public Law Center u Grčkoj (2003 i 2004). Stekla je diplomu Evropskog Centra za javno pravo položivši sa uspehom pred međunarodnom komisijom završni ispit na engleskom jeziku. Od 1991. godine član je Akademskog hora “Obilić” KUD “Branko Krsmanović”. U saradnju sa grupom autora objavila je “Priručnik za učešće javnosti u odlučivanju  o životnoj sredini”, koji je izašao iz štampe decembra 2000. godine, u Beogradu. Od jula 2001. godine član je ekspertske grupe za pripremu novog Zakona o sistemu zaštite životne okoline Republike Srbije i izradu programa obrazovanja i vaspitanja za zaštitu životne sredine stanovništva. Od školske 2000/01 zaposlena je kao asistent pripravnik, a od februara 2003. godine kao asistent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Tokom 2003. godine autor  Mr. Nataša Tomić objavila je monografiju “Nuklearna energija – rizici i kontrola” u izdanju zadužbine Andrejević, biblioteka Academia. Praktikum “Saobraćajno transportno pravo”, autora Prof. dr Snežane Pantelić-Vujanić i Mr. Nataše Tomić, objavljen je oktobra 2004. godine, a koriste ga kao pomoćni udžbenik studenti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Na konkursu Srpske Akademije nauka i umetnosti povodom međunarodne godine fizike 2005 (u čast Nikole Tesle) originalni tekst Nataše Tomić sa temom »Nuklearna energija i razvoj – moralna odgovornost čovečanstva« (»Nuclear energy and development - moral responsibility of the mankind«) odabran je septembra 2005. godine.

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.