Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Mr Tanja Dinić

Mr Tanja Dinić, nastavnik stranog jezika – francuski jezik
Rođena je 24.6.1965. u Beogradu. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 1988, na grupama za engleski, odnosno francuski jezik i književnost (dvopredmetno). Magistrirala je na matičnom fakultetu 1994. Radila je kao stručni prevodilac u Energoprojektu, a potom kao profesor francuskog u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Od 2001. predaje francuski na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a honorarno i na beogradskom Elektrotehničkom fakultetu. U poslednoj studentskoj evaluaciji na Saobraćajnom fakultetu bila je ocenjena ocenom 4,98 (letnji semestar 2016/2017).
Kao profesor francuskog jezika struke, pohađala je seminare u Briselu (Séminaire d’été 2006 - Français pour publics spécifiques et objectifs spécialisés) i Poatjeu (Elaborer un manuel FLE: pistes d’innovation). Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova.  Takođe je učestvovala na međunarodnim konferencijama o jeziku struke kod nas i u regionu (izbor iz bibliografije http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/10746/). Autorka je Francusko-srpskog srpsko-francuskog rečnika u izdanju beogradskog Zavoda za udžbenike (2012) http://www.knjizara.zavod.co.rs/francusko-srpski-srpsko-francuski-recnik-osnovna-skola i koautorka, sa Dušankom Točanac i Jasnom Vidić, novog Francusko-srpskog rečnika istog izdavača (2017) http://www.knjizara.zavod.co.rs/francusko-srpski-recnik-dictionnare-fran%C3%A7ais-serbe?search=Francusko-srpsk%20re%C4%8Dnik, izdanje koje je podržao Francuski institut u Srbiji.
Sa Ninom Polovinom koautorka je Osnovnog saobraćajnog višejezičnog rečnika u izdanju Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2017) http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/n-n-vi.
Bila je angažovana na projektu specijalističkih studija stručnog prevodjenja u organizaciji ESIT-a (École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs), FPN-a i AAOM-a iz Beograda i to kao predavač za tehničko i ekonomsko-pravno prevodjenje sa francuskog i sa srpskog jezika (2005-2008). U tu svrhu, prethodno je boravila na specijalizaciji u Parizu kao stipendista francuske vlade.
Bila je redovni član ispitnih komisija za DALF i DELF (nivoi C1 i B2) pri Francuskom institutu u Beogradu i u tom svojstvu učestvovala je na seminarima u Temišvaru i Beogradu.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.