Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студије и пројекти

 1. Хрле, З., Вукадиновић, К., Радоњић, А., Мараш, В., Пјевчевић, Д., Вукићевић, И., и др. (2014), "Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015 до 2025. године", Здружена катедра за бродове и бродску енергетику, организацију рада бродова и пристаништа и пловне путеве, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Дирекција за водне путеве – Пловпут, Агенција за управљање лукама, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.
 2. Мараш, В., Радмиловић, З. и други (2013 - 2015), "Мапирање европских регионалних транспортних истраживања и иновативних могућности" - "Mapping European regional Transport Research and Innovation Capacities", акроним: METRIC, grant agreement no. 605428, Седми оквирни програм ЕУ, FP7, остали чланови конзорцијума: Coventry University Enterprises Ltd., UK; Institute of Sustainable Development, School of Engineering, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland; Research Institute for the Built Environment, Technical University of Delft, The Netherlands; European Commission - Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Seville, Spain.
 3. Вукадиновић, К., Пјевчевић, Д., Вукићевић, И. и др. (2011-2016), „Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције“, Технолошки пројекат 36002, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
 4. Шкиљаица, В., Чолић, В., Хрле, З., Радоњић, А., Пјевчевић, Д., Мараш, В., и др. (2011-2016), „Модели интеграције транспортног система“, Технолошки пројекат 36024, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 5. Радоњић, А., Мараш, В., и др. (2011-2016),  „Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела“, Технолошки пројекат 36027, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 6. Чолић, В., Зобеница, Р., Радмиловић, З., Мараш, В., и други (2010 - 2012), "Јачање и развој активности снимања планете Земље за потребе заштите животне средине на подручју Балкана" - "Strengthening and   development of Earth Observation activities for the environment in the Balkan area", акроним: OBSERVE, grant agreement no. 265282, Седми оквирни програм ЕУ, FP7, остали чланови конзорцијума: Aristotle University of Thessaloniki, Greece; Institute of Geodesy and Photogrammetry - ETH Zurich, Switzerland; Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, Slovenia;  GeoImaging Ltd., Cyprus; Infometria Ltd., Greece;  Faculty of Civil Engineering, Istanbul Technical University, Turkey; University of Haifa, Israel; University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria; Polytechnic University of Tirana, Albania; Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; GEOSAT Ltd., Croatia; The Remote Sensing Technology Institute - German Aerospace Center (DLR), Germany; GISDATA DOO., Serbia; Ss. CYRIL AND METHODIUS University in Skopje, FYROM.
 7. Радмиловић, З., Мараш, В., (2009 - 2011), "Подршка истраживању о климатски погодном транспорту" - "Supporting Research on Climate-friendly Transport", akronim: REACT, grant agreement no. 233984, Седми оквирни програм ЕУ, FP7, остали чланови конзорцијума: Coventry University Enterprises Ltd., UK, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Germany, GeoImaging Ltd., Cyprus, POLIEDRA - Centri di Conoscenza e Formazione del Politecnico di Milano, Italy, Aranchi Ltd., Greece, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies, Croatia, Tyndall Centre for Climate Change Research, Cardiff University, UK, OIKON Ltd, Croatia.
 8. Радмиловић, З., Зобеница, Р., Зрнић, Н., Живановић, М., Чичевић, С., Мараш, В., (2008 - 2011),"Методологије и модели за повећање пропусне способности система пријема и предаје терета у лукама на унутрашњим пловним путевима на примеру Луке "Дунав" А.Д. Панчево ", Технолошки пројекат 15019, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
 9. Чолић, В., Хрле, З., Вукадиновић, К., Костић, Д., Пјевчевић, Д., Радоњић, А., Шкиљаица, В., Бачкалић, Т.,(2008 - 2011), "Примена резултата експерименталних истраживања у дефинисању нових аналитичких метода за одређивање превозних учинака потискивачке флоте на Дунавској пловној мрежи", Технолошки пројекат 15003,Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.*
 10. Чолић, В., Георгијевић, М., Хрле, З., Вукадиновић, К., Костић, Д., Пјевчевић, Д., Радоњић, А., Зрнић, Н., Шкиљаица, В., Бачкалић, Т., (2005 - 2007), "Нове методе за одређивање чинилаца оптималног функционисања технолошког подсистема речног саобраћаја", Технолошки пројекат 7005, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.*
 11. Радмиловић, З., Чолић, В., Зобеница, Р., Хрле, З., Вукадиновић, К., Зрнић, Н., (2002-2004),"Истраживање и развој управљачко-информационог саобраћајно-транспортног система у циљу повезивања свих корисника на пловним путевима", Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
 12. Чолић, В., Радмиловић, З., Хрле, З., Зобеница, Р., Вукадиновић, К., Шкиљаица, В., "Истраживање и развој техничко-технолошких карактеристика саобраћајне, транспортне и комуникационе инфраструктуре водног саобраћаја на југословенском делу Дунава", Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, 2002 - 2003.г.
 13. Папић, В., Вукадиновић, К., Чолић, В., Радмиловић, З. и др. (2002), "Сепарат Стратегије индустријског развоја Србије до 2010. године - Водни саобраћај", Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
 14. Шкиљаица, В., Чолић, В., Радмиловић, З., Хрле, З., Вукадиновић, К., Бачкалић, Т., (2002),"Оправданост отварања међународног пловног пута кроз Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав и мере ка његовом успостављању", Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду.
 15. Вукадиновић, К., Зобеница, Р., Јовановић, М., Јонић, Р., Радмиловић, З., Хрле, З., Чолић, В., (2001), "Студија приоритетних улагања у саобраћајну инфраструктуру СРЈ - Речни саобраћај (главни пловни путеви, луке - пристаништа)", Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
 16. Чолић, В., Радмиловић, З., Хрле, З., Зобеница, Р., Вукадиновић, К., Мушкатировић, Ј.,"Истраживање метода за унапређење технологије система речног саобраћаја у циљу интезивног коришћења унутрашњих пловних путева" - потпројект у оквиру Пројекта "Истраживање метода, технологија и производа за унапређење система саобраћаја и веза и коришћење природних потенцијала у Републици Србији", Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1996 - 2000.г.
 17. Чолић, В., Хрле, З., Радмиловић, З., Зобеница, Р., Вукадиновић, К., (1996-1997), "Нова метода за одређивање техничко-експлоатационх показатеља рада флоте у процесу функционисања речног саобраћаја заснована на експерименталним испитивањима југословенских речних бродова" - једногодишњи Иновациони пројект,  Министарство за науку и технологију Републике Србије.
 18. Чолић, В., Радмиловић, З., Хрле, З., Зобеница, Р., Вукадиновић, К., Мушкатировић, Ј., Шкиљаица, В., (1996), "Студија оправданости изградње луке на Тиси са предлогом решења унутрашњег транспорта производа МСК-Кикинда (Метанолско сирћетног комплекса)", Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
 19. Чолић, В., Радмиловић, З., Хрле, З., Вукадиновић, К., Мушкатировић, Ј., Шкиљаица, В., (1995),"Студија транпортног система МСК-Кикинда (метанолско сирћетног комплекса) са предлогом решења процеса транспорта и претовара готових производа водним путем", Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
 20. Чолић, В., Радмиловић, З., Зобеница, Р., Хрле, З., Вукадиновић, К., (1993), "Нове технологије управљања и експлоатације у речном саобраћају на европској пловној транзитној магистрали Северно море - Црно море (Рајна - Мајна - Канал Мајна-Дунав - Дунав)", Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
 21. Радмиловић, З., Чолић, В., Зобеница, Р., Вукадиновић, К., Хрле, З., (1991), "Еколошка заштита приобалног подручја Београда од утицаја деловања лука и пристаништа", Градски секретаријат за заштиту животне средине и Саобраћајни факултет.
 22. Радмиловић, З., Чолић, В, Вукадиновић, К., (1990), "Истраживање оптималних карактеристика лучких средстава унутрашњег транспорта", Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.