Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Уже научне области

У оквиру катедри постоје следеће научне области:


Катедра за бродове и бродску енергетику:

− пловна средства.


Катедра за организацију рада бродова и пристаништа:
− луке и пристаништа,
− управљање процесима у водном саобраћају,
− технологија транспортних процеса у водном саобраћају.


Катедра за пловне путеве:
− пловни путеви, навигација и безбедност у водном саобраћају.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.