Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Наставни план основних академских студија

Наставни план Основних академских студија (преузми)

I семестар

Математика I (обавезни)
Физика (обавезни)
Основи програмирања (обавезни)
Увод у саобраћај и транспорт (обавезни)
Страни језик I (обавезни)
Социологија (изборни*)
Основи ергономије (изборни)
Социологија комуникација (изборни)
* бира се један изборни предмет  

II семестар

Математика II (обавезни)
Механика I (обавезни)
Основи економије (обавезни)
Електротехника (обавезни)
Страни језик II (обавезни)
Програмирање (изборни*)
Рачунарство и информатика (изборни)
Елементи транспортних средстава и уређаја (изборни)
Транспортне особине робе (изборни)
* бира се један изборни предмет  

III семестар

Математика III (обавезни)
Вероватноћа и статистика (обавезни)
Механика II (обавезни)
Нацртна геометрија (обавезни)
Техничка термодинамика (обавезни)
Основи планирања саобраћаја (изборни*)
Инжењерско цртање (изборни)
* бира се један изборни предмет  

IV семестар

Операциона истраживања (обавезни)
Механика флуида (обавезни)
Управљање системима (обавезни)
Основи телекомуникационих система (обавезни)
Анализа транспортних мрежа (обавезни)
Основи урбанизма (изборни*)
Саобраћајно транспортно право (изборни)
Основи друмског саобраћаја (изборни)
* бира се један изборни предмет  


V семестар

Навигација у водном саобраћају (обавезни)
Пловна превозна средства I (обавезни)
Безбедност унутрашње пловидбе (обавезни)
Основи железничког саобраћаја (изборни*)
Базе података (изборни)
Складишта II (изборни)
Пловидбено право (изборни)
* бирају се три изборна предмета (изборни)


VI семестар

Пловна превозна средства II (обавезни)
Бродска енергетика (обавезни)
Пловни путеви (обавезни)
Планирање и  развој лука и пристаништа (обавезни)
Поморски транспорт (изборни*)
Симулација логистичких система (изборни)
Транспортна економика и политика (изборни)
* бирају се два изборна предмета (изборни)


VII семестар

Теорија кретања бродова и бродских састава (обавезни)
Технологија водног саобраћаја и транспорта I (обавезни)
Теорија управљања бродовима (обавезни)
Лучко пројектовање и управљање (обавезни)
Организација и експлоатација техничких пловила (изборни*)
Рачунарска симулација (изборни)
Лучки оптимизациони модели (изборни)
* бирају се два изборна предмета (изборни)

VIII семестар

Технологија водног саобраћаја и транспорта II (обавезни)
Основи пројектовања и грађења брода (обавезни)
Стручна пракса (обавезни)
Завршни рад (обавезни)
Основе ГИС-а у водном саобраћају (изборни*)
Екологија водног саобраћаја и транспорта (изборни)
Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту (изборни)
* бирају се два изборна предмета (изборни)
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.