Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Докторске дисертације

  1. Зоран Р. Радмиловић, Прилог одређивању пропусне способности речних лука, дисертација одбрањена 24. маја 1989. године.

  2. Златко Ш. Хрле, Прилог одређивању превозне способности речне флоте, дисертација одбрањена 12. марта 1996. године.

  3. Радован Д. Зобеница, Одређивање најповољнијих метода оперативног управљања флотом у речном саобраћају, дисертација одбрањена 11. јула 1996. године.

  4. Катарина С. Вукадиновић, Управљање процесима у водном саобраћају коришћењем теорије Фуузy скупова и неуронских мрежа са применом на друге видове саобраћаја, дисертација одбрањена 14. новембра
    1997. године.

  5. Владислав С. Мараш, Прилог одређивању транспортних линија пловидби контенерских бродова на унутрашњим пловним путевима, дисертација одбрањена 7.фебруара 2012. године.

  6. Александар Н. Радоњић, Прилог истраживању аналитичких метода за прорачун техничко-експлоатационих показатеља бродова дунавске пловне мреже у циљу побољшања пловидбе, дисертација одбрањена 10.јула 2014. године.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.