Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Могућности запослења

Свршени студенти студијског програма Водни саобраћај и транспорт компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, као и да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе. Инжењери студијског програма Водни саобраћај и транспорт запошљавају се у следећим предузећима и обављају следеће делатности:

-        бродарства, планирање превоза терета на унутрашњим и морским пловним путевима, оптимизација технологије рада флоте,

-        пристаништа и луке, организација рада, планирање и технолошко пројектовање у лукама и пристаништима,

-        сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе при државној управи, надзор над пловидбом, безбедност речне флоте, експертизе, вештачења, стручна мишљења из области водног саобраћаја и транспорта,

-        средње школе, универзитети и научни институти, изучавање предмета који обухватају области водног саобраћаја и транспорта,

-        привредне коморе, истраживање робних токова, транспортна анализа и економске анализе и прорачуни,

-        бродарске и шпедитерске агенције, послови бродског агента и агента посредника који обухватају заступање бродара и обављање формалности везаних за боравак брода у луци, извршавање уговора о превозу, посредовање и заступање – уговори о искоришћавању брода, бродском простору, прибављање терета итд.

-        градске управе, рад у градским управама на организовању водног саобраћаја за потребе путника.

 

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.