Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мастер радови

2014.

Кенђелић И. Златко, Планирање поморске пловидбе и његов утицај на безбедност, 14. јул, ментор Хрле Златко, МАСТЕР РАД

2013

Вукићевић П. Ивана, Распоређивање радника у лучком терминалу применом метахеуристике, 30 септембар, ментор Катарина Вукадиновић

2011
Зоран Н. Ђекић, Истраживање могућности примене брода робота на безбедност пловидбе на унутрашњим пловним путевима, 28. јануар, ментор Златко Хрле

Маја Р. Шкурић, Оптимизација оперативних процеса на лучким контејнерским складишним површинама, 30. мај, ментор Владета Чолић

2010


Љеваја Ј. Драган, Утицај бродских емисија издувних материјала и промена климе на примеру Југословенског речног бродарства, 27. децембар, ментор Зоран Радмиловић

Рајковић С. Радослав, Одређивање коефицијената потпуне пропулзије моторних теретњака опремљених ванбродским погонским уређајем, децембар, ментор Владета Чолић

 

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.