Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Магистарски радови

1.     Владета С. Чолић, Анализа резултата експерименталних испитивања отпора савремених југословенских речних бродова и одређивање коефицијената отпора, рад одбрањен 9. јануара 1976. године.

2.     Зоран Р. Радмиловић, Избор оптималног самоходног пловила за превоз шљунка за комбиновани пловни пут Дунав-Тиса-канали ДТД, рад одбрањен 12. јуна 1979. године.

3.     Миленко Лазић, Прилог истраживању функционисања основног лучког система брод-оперативна обала, рад одбрањен 30. јуна 1983. године.

4.     Радован Д. Зобеница, Прилог рационализацији система превожења масовних расутих терета у речном саобраћају, рад одбрањен 17. фебруара 1989. године.

5.     Владимир С. Шкиљаица, Методе за утврђивање ефикасности рада појединих видова флоте на унутрашњим пловним путевима, рад одбрањен 23. децембра 1991. године.

6.    Златко Ш. Хрле, Дефинисање и одређивање најповољнијих начина експлоатације састава потисница и потискивача у функцији превозне способности речне флоте, рад одбрањен 3. новембра 1992. године.

7.    Катарина С. Вукадиновић, Моделирање превоза речном потискиваном флотом применом теорије Фуузy скупова, рад одбрањен 12. јануара 1993. године.

8.    Тодор М. Бачкалић, Организација саобраћаја на пловним каналима у функцији пропусне способности пловног пута, рад одбрањен 3. јула 1996. године.

9.    Илија П. Брчић, Модел истраживања саобраћајних услова за изградњу марина за наутички туризам, рад одбрањен 18. јуна 1998. године.

10.    Стојан Б. Стошић, Одређивање квантитативних и квалитативних показатеља безбедности пловидбе на Дунавском коридору, рад одбрањен 13. новембра 2003. године.

11.    Предраг В. Јевремовић, Одређивање најповољнијих метода за транспорт терета у водном сабраћају, рад одбрањен 14. јула 2007. године.

12.    Владислав С. Мараш, Одређивање најповољнијих поморских и речних линија пловидбе контенерских бродова, рад одбрањен 02. априла 2007. године.

13.    Данијела Б. Пјевчевић, Прилог истраживању пропусне способ-ности лучког терминала за расуте терете, рад је одбрањен 13. јула 2007. године.

14.    Александар Н. Радоњић, Истраживање експерименталних метода за одређивање пловидбених особина речних бродова, рад је одбрањен 21. децембра 2007. године.

15.    Ивица Б. Младеновић, Прилог истраживању најповољније варијанте транспорта расутих терета саставима потискиваних теретњака на Дунаву, рад је одбрањен 22. јуна 2010. године.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.