Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Водни саобраћај и транспорт (МВД)

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)
 
РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МВДИБ1 Изборни блок МВД1 1 30
2 МВДИБ2 Изборни блок МВД2 2 5
3 МВДПР22 Стручна пракса 2 5
4 МВДДП23 Мастер рад 2 20Предмети изборног блока МВД1
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МВДТВ101 Технологија водног транспорта и управљање речном и морском флотом 1 6
2 МВДТЕ102 Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова 1 6
3 МВДСН103 Примена сателитске навигације у водном саобраћају 1 6
4 МВДИТ104 Технологије интермодалног транспорта 1 6
5 МВДПП105 Оперативно планирање претоварних процеса 1 6
6 МВДИЕ106 Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
7 МВДЛЦ107 Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају 1 6
8 МВДМР108 Меки рачун и примене у саобраћају [презентација предмета] 1 6
9 МВДДМ109 Детерминистички модели операционих истраживања 1 4


Предмети изборног блока МВД2 
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МВДЛТ201 Лучки терминали 2 6
2 МВДПТ202 Поморски транспорт на кратком растојању 2 3
3 МВДЛС203 Моделирање ланаца снабдевања 2 6
4 МВДММ204 Математичко моделирање транспортних мрежа [презентација предмета] 2 5
5 МВДУП205 Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама 2 5
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.