Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Област изучавања

Уже матичне области које се изучавају на Катедри за саобраћајно инжењерство:

  1. Регулисање и управљање саобраћајем на мрежи путева и улица;
  2. Планирање саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре;
  3. Теорија саобраћајног тока, капацитет саобраћајница, вредновање саобраћајних решења;
  4. Саобраћајно пројектовање путева и улица;
  5. Експлотација и одржавање путне мреже.

Управљање и регулисање саобраћајем

Саобраћајно пројектовање

 
Планирање саобраћаја

Вредновање инфраструктурних пројеката

- Рехабилитација - Реконструкција  
- Новоградња
- Комплетирање мреже по критеријуму рационалности
- Саобраћајни критеријуми
- Економски критеријуми
- Еколошка ограничења
Интелигентни саобраћајни системи
Прилагодљива, интелигентна интеграција возила,
возача и транспортног система ради ефикаснијег и безбеднијег
одвијања саобраћаја


   


*Поред наведених ужих области на катедри се  изучавају и следеће области: безбедност у друмаском саобраћају, јавни превоз путника, паркирање и др.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.