Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

План и програм

Ред. број Назив предмета Број бодова семестар              
      1 2 3 4 5 6 7 8
Први семестар          
1 Математика I 7 3+3              
2 Физика 6 2+3              
3 Основи програмирања 5 2+2              
4 Саобраћајно економска географија 5 2+2              
5 Страни језик А1 4 2+1              
6 Изборни предмет (бира се 1 од 3)                  
  Базе података у саобраћајном инжењерству 3 1+2              
  Социологија 3 2+1              
  Основи ергономије 3 2+1              
Други Семестар          
7 Математика II 6   2+3            
8 Техничка механика I 5   2+2            
9 Основи инжињерске економије 5   2+2            
10 Електротехника са основама електронике 6   2+3            
12,13 Изборни предмет I ( бирају се 2од 3)                  
  Предмет са других студијских програма по избору 4   2+2            
  Програмирање 4   2+2            
  Менаџмент у саобраћају 4   2+2            
Трећи Семестар          
14 Вероватноћа и статистика у саобраћају и транс. 6     2+3          
15 Страни језик А2 5     2+2          
16 ГИС у саобраћају и транспорту 5     2+2          
17 Саобраћајна психологија 5     2+2          
18 Основе урбанизма 5     2+2          
19 Изборни предмет II ( бира се 1 од 3)                  
  Предмет са других студијских програма по избору 4     2+2          
  Инжињерско цртање уз помоћ рачунара 4     2+2          
  Транспортне особине робе 4     2+2          
Четврти Семестар          
20 Теорија саобраћајног тока 6       3+2        
21 Основе друмских саобраћајница 6       3+2        
22 Возна динамика 5       2+2        
23 Страни језик II 5       2+2        
24 Практикум лабораторијске вежбе (за обавезне предмете) 2       0+2        
25 Изборни предмет III (бира се 1 од 2)                  
  Операциона истраживања 6       2+3        
  Анализа транспортних мрежа 6       2+3        
Пети Семестар          
26 Капацитет саобраћајница 5         2+2      
27 Паркирање 5         2+2      
28 Организација и технологија друмског транспорта 4         2+1      
29 Основе јавног градског транспорта путника 5         2+2      
30 Практикум лабораторијске вежбе (за обавезне предмете) 5         0+4      
31,32 Изборни предмет IV (бирају се 2 од 5)                  
  Техничка експлоатација моторних возила 3         2+1      
  Утицај саобраћаја на окружење 3         2+1      
  Превозна средства 3         2+1      
  Терминали у друмском саобраћају 3         2+1      
  Предмет са других студијских програма по избору 3         2+1      
Шести семестар          
33 Регулисање саобраћајних токова 5           2+2    
34 Безбедност саобраћаја 5           2+2    
35 Планирање саобраћаја - анализа тран. захтева 6           2+3    
36 Управљање пројектима 4           2+1    
37 Практикум лабораторијске вежбе (за обавезне предметее) 4           0+3    
38,39 Изборни предмет V (бирају се 2 од 4)                  
  Експлоатација и управљање путевима 3           2+1    
  Системи транспорта путника 3           2+1    
  Основи телекомукикационих система моторних возила 3           2+1    
  Трошкови корисника на мрежи путева и улицаI 3           2+1    
Седми Семестар          
40 Управљање саобраћајним токовима 5             2+2  
41 Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе 5             2+2  
42 Вредновање у саобраћају 5             2+2  
43 Саобраћајно пројектовање - градска мрежа 5             2+2  
44 Управљање квалитетом мреже и саоб. опреме 4             2+1  
45 Практикум лабораторијске вежбе (за обавезне предмете) 3             0+3  
46 Изборни предмет V(бира се 1 од 2)                  
  Саобраћајно транспортно право 3             2+1  
  Превентива у саобраћају 3             2+1  
Осми Семестар          
47 ЗАВРШНИ РАД 14               12+0
48 Стручни рад у лабораторији, катедри,институту 6               0+5
49,5 Изборни предмет VII (бирају се 2од 5                  
  Саобраћајно пројектовање - ванградска мрежа 5               2+2
  Интелигентни саобраћајни системи 5               2+2
  Стратегије и тактике планирања саобраћаја 5               2+2
                    2+2
  Стручни предмет са других студијских програма 5               2+2
  Стручни предмет са других студијских програма 5               2+2
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.