Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Објављени радови

Списак објављених радова (од 2006 до 2010. године)У часописима (домаћим/страним)

 1. Ј. Јовић, В. Деполо, 2011. The role of trip generation models in sustainable transportation planning in South-East Europe Transport. Transport, 26(1), pp 88 – 95.
 2. Тубић, В., 2011. Меродавни саобраћајни протоци у вредновању пројектних решења. Техника – Саобраћај, бр. 4, пп 619.-628.
 3. Станић, Б., Тубић, В., Челар, Н., 2011. Design and evaluation of a grade-separated intersection: a case study of proposed Belgrade «Hipodrom. Transportation Planning and Technology, 34(6), pp 639 – 650.
 4. Ћићевић, С., Тубић, В., Нешић, М., Чубранић, М., 2011. Young Drivers Perceptual Learning Styles Preferences and Traffic Accidents, Promet&Traffic Transportation, 23(3), 2011, pp 225 – 233.
 5. Станић, Б., Тубић, В., Челар, Н., 2011. Straight Lane Saturation Flow and ITS Rate in Serbian Cities, Transport, 26(3), pp 329 – 334.
 6. Поповић, Ј. Станојев, Л., 2011. Катастар саобраћајне сигнализације - пилот истраживање, Техника – Саобраћај 01-2011.
 7. Тубић В., Видас, М., 2010. Приказ нових модела саобраћајног тока, Техника- Саобраћај, 57(6), стр. 17-28.
 8. Вукановић, С., 2010. Интелигентни транспортни системи (ИТС) и управљање саобраћајем - преглед - II део, Техника – Саобраћај 57(2).
 9. Вукановић, С., 2010. Интелигентни транспортни системи (ИТС) и управљање саобраћајем - преглед - I део, Техника – Саобраћај, 57(1).
 10. Владимир, Д., 2010. Дугорочне стратегије за смањење загушења на градским уличним мрежама, Техника – Саобраћај 57(2).
 11. Јадранка, Ј., Ђорић, В., 2010. Traffic and environmental street network modelling: Belgrade case study, Transport, No. 02.
 12. Трпковић, А., 2009. Примена фази логике у мерењу саобраћајних загушења-пример дела мреже града Београда, Техника – Саобраћај,  бр. 06.
 13. Јовић, Ј., Ђорић, В., 2009. Application of transport demand modeling in pollution estimation  of a street network , THERMAL  SCIENCE, No.03, pp. 229-243.
 14. Јовић, Ј., Ивановић, И., 2009. ГИС у саобраћајном инжењерству, Техника – Саобраћај, бр. 04.
 15. Гогић, М., 2009. Истраживање енергетске ефикасности градова у Европи, Техника – Саобраћај, бр. 03.
 16. Поповић, Ј., 2009. Наплата коришћења урбане мреже са циљем смањења саобраћајних загушења, Техника – Саобраћај, 56(1).
 17. Вукановић, С.,  Ђукић, Т., 2008. Транспорт и саобраћај у  Европи -један поглед, Техника – Саобраћај, 55(1).
 18. Тубић., В., Особа, М., 2008. Реконструкција пута – прилика за унапређење нивоа безбедности, Модул, бр 49.
 19. Атанасковић, Ж.., 2008. Карактеристике возног парка у Србији и одређивање репрезентативних возила у саобраћајном току, Техника – Саобраћај, 55(06).
 20. Ђорић, В., 2008. Моделирање транспортних захтева са аспекта одрживог транспорта и енергетске ефикасности, Техника – Саобраћај, 55(06).
 21. Главић, Д., 2008. Постојеће и нове технологије наплате употребе путне мреже, Пут и Саобраћај,  бр.1.
 22. Особа, М., Тубић, В., Мертнер, Ј., 2007. Ефикасан приступ унапређењу безбедности приликом реконструкције пута – знамо пут!, Техника – Саобраћај, 54(06).
 23. Главић, Д., Животна средина као фактор у избору оптималне варијанте пута и економском вредновању изабране варијанте, Пут и Саобраћај.
  Главић, Д., Критички осврт на методолошке поступке који се примењују у студијама оправданости путних пројеката, Пут и Саобраћај
 24. Трпковић, А., Поповић, М., 2007. Европски стратешки приоритети за увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи - постојеће стање у Србији, Техника – Саобраћај, 54(02).
 25. Челар, Н., 2007. Истраживање вредности засићеног саобраћајног тока на основној уличној мрежи града Београда, Техника – Саобраћај, 54(06).
 26. Ђорић, В., 2007. Моделирање еколошких параметара помоћу програмског пакета VISUM на основу Транспортног модела Београда, Техника – Саобраћај, 54(05).
 27. Вукановић, С., 2006. Увођење области ИТС у образовни процес на техничким факултетима , да или не? Техника – Саобраћај, 53(06), стр. 1-6.
 28. Јовић, Ј., Поповић, М., 2006. Concept of Expert System for Modal Split Modeling in Transportation, Yugoslav journal of Operations Research.
 29. Тубић, В., 2006. Вредновање ефеката безбедности саобраћаја у планирању и пројектовању путева – нова искуства, Техника – Саобраћај, 53(01).
 30. Кузовић, Љ., Главић, Д., 2006. Вредновање пројекта аутопута од Београда до Пожеге са финансијско тржишног аспекта, Техника – Саобраћај, 53(05).
 31. Кузовић, Љ., Главић, Д., 2006. Дефинисање сценарија за вредновање етапне и/или фазне реализације пројекта аутопутева у случајевима када трасе пројектованог аутопута и постојећег пута нису на блиском растојању, Пут и Саобраћај.
 32. Главић, Д., 2006. Информације о AIPCR-PIARC речнику из путног инжењерства, српско штампано и интернет издање, Пут и Саобраћај.
 33. Тубић, В., Малетин, М., 2005. General analysis of transportation demand and supply on primary state rural roads network in th Republic of Serbia, International Journal Transport & Logistics, No. 09,  pp 36-51.
 34. Станић, Б., Вукановић, С., Особа, М., 2005. NEW STREET SCENE FOR PEDESTRIAN AND DRIVERS,  Transport, No 06, pp 248-256.На Конференцијама домаћим (радови саопштени, дати у Зборницима радова)

 

 1. Б. Станић, Полимедијална улична сцена и редизајн улица у насељима, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 2. П. Здравковић, Нови правилник о саобраћајној сигнализацији, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 3. Ј. Јовић, Индикатори о одрживом планирању саобраћаја, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 4. В. Деполо, Индикатори у саобраћајном инжењерству, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 5. Т. Ђукић, Анализа отпорности (поузданости) и тачности метода за прорачун динамичких извор-циљ матрица, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 6. В. Ђорић, Вредновање саобраћајних решења у функцији планирања саобраћаја, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 7. Д. Грујичић, Транспортни модели – Искуства у Европи, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 8. И. Ивановић, Управљање мобилношћу - Пример ‘’Града на води’’, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 9. М. Гогић, Планирање и стратегије мобилности, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 10. С. Вукановић, Напредни системи управљања саобраћајем светлосним сигналима су део ИТС-а. Да или Не? , ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 11. Ј. Поповић; Н. Челар; С. Вукановић, Приоритет возила јавног масовног превоза путника на сигналисаним раскрсницама, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 12. Н. Челар, Преглед аналитичких модела утврђивања дужине реда на сигналисаној раскрсници, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 13. Н. Челар; С. Вукановић; Ј. Поповић, Алгоритми детекторског управљања, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 14. Ј. Поповић; Л. Станојев, Катастар саобраћајне сигнализације, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 15. А.Трпковић, Испитивање могућности примене фуззy логике у мерењу загушења на градској мрежои, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 16. А. Трпковић, Значај контроле приступа и њен утицај на капацитет услуге путева, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 17. В. Тубић, Меродавни саобраћајни протоци у вредновању пројектних решења, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 18. В. Тубић, М. Видас, Анализа капацитета на уливно-изливним рампама аутопута применом ХЦМ-а 2000 и ХБС-а 2001, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 19. Д. Главић, Утицај еквивалената теретних возила на капацитет пута – трендови и међусобни утицај –, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 20. Ј. Јовић, В.Ђорић, Transportation Demand Modelling – a Tool for Polution Estimation, SDEWS 2009, Дубровник.
 21. В. Деполо, Sustainable Mobility, Међународни фестивал Градоградња, развој и архитектура,  Москва, 2009.
 22. Ј. Јовић, Transport and Economi Policy, ECTRI TWG G, Stockholm, 2009.
 23. В. Деполо, Одржива мобилност у одрживом граду, Саветовање Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Зборник радова, Нови Сад,  2009.
 24. Б. Станић, Н. Челар, В. Тубић, А. Трпковић, "Аналитички приступ избору оптималног саобраћајног решења – пример УМП-а у Београду". Саветовање Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Зборник радова 197-204, Нови Сад,  2009.
 25. Ј. Поповић, "Могућности примене ИТС-а у земљама у развоју'' Саветовање Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Зборник радова 191-196, Нови Сад,  2009.
 26. А. Трпковић, Б. Станић, "Пројекат накед стреет - Холандија" Саветовање TEС-2008, Сомбор,  2008.
 27. Б. Станић, "Когнитивни проблеми у примени ИТС сигнализације" Саветовање TEС-2008,  Сомбор, 2008.
 28. Д. Главић, "Утицај параметара хоризонталне кривине на капацитет путева", Саветовање TEС-2008., Сомбор 2008.
 29. И. Ивановић, Д. Стојановић, "Прилагођавање паркинг места у складу са захтевима особа са инвалидитетом – искуства из Београда", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 30. И. Ивановић, "ГИС у саобраћајном инжењерству – искуства у нашим условима", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 31. Љ. Кузовић, Д. Главић "Мрежа аутопутева утврђена Просторним планом Србије, правци Паневропских мултимодалних транпостних коридора, правци ТЕМ мреже и правци РЕБИС мреже кроз Србију", Округли сто „Одрживи развој”, Дивчибаре, 2008.
 32. М. Гогић, "Истраживање енергетске ефикасности градова у Европи", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 33. Н. Челар, Б.Станић, П. С. Здравковић,  "Предлог система дефинисања  одредишта за вођење саобраћаја на државним путевима првог реда",  Саветовање ТЕС-2008., Сомбор 2008.
 34. Н. Челар, "Приказ методологије утврђивања вредности засићеног саобраћајног тока", Саветовање ТЕС-2008., Сомбор 2008.
 35. С. Вукановић , Н. Челар, "Загушења  у саобраћају на градској мрежи. Како их вредновати и како их уз помоћ ИТС-а минимизирати?", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 36. С. Вукановић, "Степен приступачности града Београда", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 37. В. Ђорић, "Моделирање транспортних захтева са аспекта одрживог транспорта и енергетске ефикасности", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 38. В. Тубић, "Анализа промена саобраћајних токова на путној мрежу Србије", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 39. В. Тубић, М. Видас., Д. Вујин, "Немачки поступци за анализу капацитета и нивоа услуге деоница путева" Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 40. Т. Ђукић, К. Драгутиновић, В. Лазаревић, "Искуства и приказ резултата карактеристика пешачког саобраћаја", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 41. Т. Ђукић, С. Вукановић, "Методологија истраживања параметара пешачког саобраћаја", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 42. Ж.. Атанасковић, М. Видас, "Брзине у слободном саобраћајном току у зависности од величине уздужног нагиба пута", Саветовање ТЕС - 2008., Сомбор, 2008.
 43. С. Вукановић, "Друмски саобраћај и његов допринос одрживом развоју", Conference - Towards a Humane City, Нови Сад, 2007.
 44. С. Вукановић, Н. Челар, „Управљање саобраћајем на мрежи путева и улица уз помоћ ИТС-а“, Научно-стручни скуп Рехабилитација и реконструкција путева, Златибор, 2007.
 45. Д. Главић, "Достигнути и очекивани саобраћајни токови на постојећој путној мрежи у коридору будућег аутопута Београд јужни Јадран и коридору будућег аутопута Појате-Прељина-Ужице-граница са БИХ (РС)", зборник радова са округлог стола „“Аутопут Београд - јужни Јадран” и “аутопут Појате-Прељина-Ужице-граница са БиХ (РС) ” Ивањица, 2007.
 46. Д. Главић, "Оправданост укључивања правца Београд-Бар у мрежу Паневропских Мултимодалних Транспортних Коридора", зборник радова са округлог стола „“Аутопут Београд - јужни Јадран” и “аутопут Појате-Прељина-Ужице-граница са БиХ (РС)” Ивањица, 2007.
 47. М. Особа, В. Тубић, Ј. Мертнер, "Ефикасан приступ унапређењу безбедности приликом реконструкције пута – знамо пут!", научно-стручни скуп "Безбедност саобраћаја у планирању и пројектовању путева", Палић, 2007.
 48. Б. Станић, М. Особа, В. Тубић, "Саобраћајно обликовање пролаза путева кроз насеља и градове", научно-стручни скуп "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, 2007.
 49. С. Вукановић, "Друмски саобраћај и његов допринос одрживом развоју", Саветовање у сусрет хуманом граду, Нови Сад, зборник радова
 50. В. Тубић, М. Малетин, "Генерална анализа саобраћајних токова на државној путној мрежи Републике Србије", (уводни реферат) научно-стручни скуп "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, 2007.
 51. М. Малетин, Тубић В., "Стање државне путне мреже Србије као елемент понуде саобраћајних услуга", (уводни реферат) научно-стручни скуп "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, 2007.
 52. С. Вукановић, "Увођење области ИТС у образовни процес на техничким факултетима, да или не?", Саветовање ТЕС 2006, Сомбор, рад саопштен
 53. С. Вукановић, Н. Челар, "Интелигентни транспортни системи у управљању саобраћајем", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 54. Ј. Јовић, "Транспортни модел – алат за планирање и управљање развојем саобраћајног система - искуства Београда", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 55. Б. Станић, М. Особа, Н. Челар, В. Тубић, "Рационализација саобраћајног решења сложене денивелисане раскрснице - студија случаја на примеру раскрснице УМП-а и Радничке улице у Београду" - Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 56. В. Тубић, "Савремени поступци за анализу капацитета и нивоа услуге двотрачних путева (HCM – 2000 и HBС 2001)", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 57. В. Тубић, С. Вукановић, "Методолошке основе за вредновање ефеката од интелигентних транспортних система", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 58. В. Тубић, "Критички осврт на Закон о јавним путевима", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 59. В. Тубић, "Анализа саобраћајних токова на Коридору X", - уводни реферат по позиву, Саветовање Безбедност саобраћаја на Коридору X, Београд, XI.2006, Саобраћајни Факултет.
 60. В. Тубић, С. Савић, "Идентификација опасних места – Искуства из СТУДИЈЕ ПРИОРИТЕТНИХ УЛАГАЊА НА КОРИДОРУ X", Саветовање Безбедност саобраћаја на Коридору X, Београд, XI.2006, Саобраћајни Факултет.
 61. Д. Главић, Р. Остојић., "Вредновање етапне и/или фазне реализације пројекта аутопутева у случајевима када трасе пројектованог аутопута и постојећег пута нису на блиском растојању - пример коридор VC кроз БиХ", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 62. Љ. Кузовић, Б. Алексић, Д. Главић, И. Албрехт, Р. Остојић, "Достигнути и очекивани саобраћајни токови на постојећој путној мрежи у коридору будућег аутопута Београд-Јужни Јадран и прогнозирани токови на будућем аутопуту од Београда (Остружнице) до Пожеге, округли сто „Аутопут Београд - Јужни Јадран", Хотел „Палисад“, Златибор, 2006
 63. В. Радичевић, Љ. Кузовић, Д. Главић, "Приказ варијантних коридора утврђених пројектом из 1981 и Просторним планом Републике Србије, округли сто „Аутопут Београд - Јужни Јадран“, Хотел „Палисад“, Златибор, 2006
 64. М. Поповић, "Нова саобраћајна истраживања – искуства Београд", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 65. А. Трпковић, М. Поповић, "Стратешки приоритети за увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи – Европа и Србија", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 66. М. Особа, "Унапређење безбедносних перформанси пута применом грађевинских и регулативних мера", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 67. М. Особа, Н. Челар, "Примена микроскопске симулације саобраћаја у вредновању алтернативних пројектантских решења", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 68. М. Особа, "Елементи ИТС-а у оквиру управљања урбаним саобраћајним системом", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 69. Н. Челар, "Преглед актуелних модела прорачуна капацитета сигналисаних раскрсница", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 70. П. Здравковић, "Примена стандарда предуслов за разумљиву и квалитетну сиганлизацију", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 71. В. Ђорић, "Употреба планерског пакета ВИСУМ у моделирању еколошких параметара", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 72. Т. Ђукић, "Софтверски програм ТРАНСYТ 7Ф - статус улазних података у локалним условима", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 73. Т. Ђукић, "Основни принципи регулисања саобраћаја на ванградским путевима као основ повећања нивоа услуге - пример пута Чачак-Краљево", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
На конференцијама иностраним (Зборник радова, саопштен рад)

 1. Б.Станић, А. Трпковић, "Будућност државних путева - нове идеје и потенцијали", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 2.
 2. С. Вукановић, "Напредни системи управљања саобраћајем светлосним сигналима", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 31.
 3. Н. Челар, "Методологија и технике утврђивања временских губитака на сигналисаној раскрсници", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 32.
 4. Ј. Поповић, "Оптимизација светлосних сигнала применом генетских алгоритама", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 53.
 5. Д. Грујичић, И. Ивановић, В. Ђорић, Ј. Јовић, "Напредне процедуре у планирању саобраћаја у складу са захтевима одрживог развоја", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 10.
 6. В. Тубић, Д. Главић, М.Видас, "Поступци вредновања специфичних пројеката путна мрежа туристичких ризорта", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 45.
 7. В. Ђорић, Traffic Environmental Influence Assessment In Serbia, ECOS 2011, The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Srbija, 4-7 jul, 2011.
 8. И. Ивановић, Ј. Јовић, ''ГИС као подршка у решавању проблема заштите животне средине од саобраћаја'', ЕКОЛОГИЈА  И САОБРАЋАЈ, Влашић, Босна и Херцеговина, 2011
 9. Д. Грујичић, Ј. Јовић, ''Транспортни модели и екологија'', ЕКОЛОГИЈА  И САОБРАЋАЈ, Влашић, Босна и Херцеговина, 2011
 10. В. Ђорић, Ј. Јовић, ''Процена утицаја саобраћаја на животну средину моделирањем транспортних захтева'', ЕКОЛОГИЈА  И САОБРАЋАЈ, Влашић, Босна и Херцеговина, 2011
 11. В. Ђорић, И. Ивановић, Д. Грујичић "Development of light rail system in Belgrade – modeling approach to scenario analysis", REACT Conference, Београд, 2011
 12. Ј. Поповић, С. Вукановић, Н. Челар, "Travel time as the results of traffic control and management measures", ISEP Љубљана 2011, саопштен зборник радова.
 13. Тубић, В., Видас, М., Станић, Б., ''Савремене методе за анализу капацитета и нивоа услуге  двотрачних путева''  ИИ Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 20 и 21. 11.2009. (рад по позиву) стр. 25-31.
 14. Н. Челар, С. Вукановић, "Traffic Management Measures as the Results of Level of Service Survey - the Case Study of Belgrade", ЕТЦ Холандија 2007, саопштен зборник радова.
 15. С. Вукановић, Н. Челар, "Estimation of level of service on urban network as input to ITS travel information", ИСЕП Љубљана, 2007, саопштен зборник радова.
 16. С. Вукановић, Н. Челар, С. Милосављевић, "Level of service on urban network. how to use it as input to passanger travel informations based on ITS", Poster presentation MOBILITA ´07, Bratislava
 17. Д. Главић, "Критички осврт на методолошке поступке који се примењују у студијама оправданости путних пројеката", зборник радова са округлог стола „1. БХ КОНГРЕС О ЦЕСТАМА“, 26 – 27 септембар 2007., Сарајево
 18. Д.Главић, "Метод прогнозе новоствореног саобраћаја и утврђивања економске користи новоствореног саобраћаја", зборник радова са округлог стола „1. БХ КОНГРЕС О ЦЕСТАМА“, 26 – 27 септембар 2007., Сарајево
 19. М. Особа, Б. Станић, "Traffic management concept for new inner semi-circular road in Belgrade", European Transport Conference, Lieden, Холандија, 2007.
 20. М. Особа, В. Тубић, Ј. Мертнер, "First experience on road safety auditing in Serbia – is it cost-effective?", European Transport Conference, Лиеден, Холандија, 2007.
 21. М. Особа, Б. Станић, "Application of ITS to the Belgrade inner semi-ring road", ISEP conference, Љубљана, 2007.
 22. Т. Ђукић, "Корисни интернет сајтови", Скуп за едукацију, мај 2007., Београд
 23. С. Вукановић, "An approach to the introduction of ITS into process of education at technical faculties", ИСЕП 2006, Љубљана
 24. Ј. Јовић, "TRANSPORT MODEL OF BELGRADE - preparation of main street network", 8.Kongres o cesta in prometu, Порторож, 2006.
 25. Особа, М., "Traffic Simulation as an Evaluation Tool for ITS Application at Urban Traffic System", ИСЕП 2006, Љубљана, Словенија,
 26. Особа М., Мертнер Ј., Станић Б., “Road Design and Traffic Control Measures for Safe Road Entry and Passage Through Urban Areas“, 7th International “Conference Traffic Safety Management for Big Cities ”, Саинт Петерсбург, Руссиа (2006.)
 27. Јовић Ј., Вукановић С. “TRANSPORT MODEL OF BELGRADE - CASE STUDY“, European Transport Conference- Strasbourg 2005god.

 

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.