Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Активности

Одабране референце/ 2000-2008.:


- Транспортни модел Београда 2/ 2005-2007.
- Техничка упутства о саобраћајној сигнализацији и саобраћајној опреми на јавним путевима/Путеви Србије 2007-2008.

- Истраживање карактеристика саобраћаја на подручју Града Београда/, Секретаријат за саобраћај, 1984.-2006.

- Пројекат туристичке и путоказне сигнализације у Београду/ 2000.

- Студија оправданости програма рехабилитације путева и мостова/ 2001.

- Оптималан ниво буџета за програм ургентних мера обнове коловоза за магистралну мрежу Републике Србије/ 2002.

- Оптималан програм приоритетних улагања за путни коридор X са крацима Xб и Xц/ 2002.

- Студија развоја транспортног система Новог Пазара/ 2002.

- Студија установљавања принципа регулисања и вођења саобраћаја на мрежи аутопутева у Републици Србији/ 2002.

- REBIS - Reconstruction of Balkan Infrastructure - Transport, CARDS/ 2003.saobracajni fakultet
- Саобраћајне студије Тополе, Г. Милановца и Аранђеловца/ 2003.

- Пројекат регулисања саобраћаја на деоници полуаутопута Хоргош-Батајница/ 2003.

- Пројекат прерасподеле саобраћајних и других површина у зони Савског трга у Београду/ 2003.

- Оптимизација саобраћаја на основној уличној мрежи Београда - Модел ВИССИМ/ 2003.

- Студија оправданости изградње друге коловозне траке аутопута Е-75 (М-22), Деоница Нови Сад - Београд/ 2003.

- Снимање и унапређење функционалних параметара основне уличне мреже Београда/ 2004.
подпројекти
Анализа капацитета основне уличне мреже;
Критеријуми за увођење кружних раскрсница;
Анализа капацитета жутих трака и критеријуми за њихово увођење;
Увођење заштићених зона за немоторизоване токове - Зоне 30

- Експертиза трасе аутопута на урбаном подручју општине Лакташи/ 2004.saobracajni fakultet
- Feasibility Study of Belgrade - Montenegro road, Serbia/ 2005.

- Израда тендерске документације за Транспортни мастер план Београда/ 2005.

- Рационализација и оптимизација саобраћајног решења прве етапе УМП-а/ 2006.

- Управљање саобраћајем на путевима уз помоћ ИТС-а, Мин. науке и заштите животне средине/ 2006.

- Пројекат сталне сигнализације и опреме за регулисање саобраћаја на аутопуту Е-75, мост код Бешке,  2007
-Пројекат побољшања  саобраћаја у Суботици, Дирекција за грађевинско земљиште града Суботице 2008г.

-Студија утврђивања оптималне ширине пешачког коридора у зависности од интезитета пешачког коридора и нивоа опслуживања, Секретаријат за саобраћај Београд, 2008г
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.