Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

О катедри

Катедра за Саобраћајно инжењерство настала је удруживањем:

- КАТЕДРЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА;
- КАТЕДРЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ДРУМСКОГ И ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА;
- КАТЕДРЕ ЗА ТЕОРИЈУ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА И КАПАЦИТЕТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА;
- КАТЕДРЕ ЗА ДРУМСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Транспортно инжењерство и саобраћајно инжењерство
  Према савременим дефиницијама Транспортно инжењерство се бави применом техничких и научних принципа у планирању, функционалном пројектовању, управљању и организацији могућности било којег вида транспорта са циљем да обезбеде безбедан, брз, ефикасан, комфоран, прихватљив, економичан превоз који не угрожава животну средину.

Саобраћајно инжењерство се може дефинисати као фаза у инжењерству која се бави применом техничких и научних принципа са циљем да се обезбеди ефикасно, еколошки прихватљиво, економски изводљиво и безбедно кретање људи и добара на мрежи улица и путева.
   
   
Које уже матичне области се изучавају на Катедри за саобраћајно инжењерство?
 1. Планирање саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
 2. Регулисање и управљање саобраћајем на мрежи путева и улица
 3. Саобраћајно пројектовање на мрежи путева и улица
 4. Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница
 5. Управљање и експлоатација путева
Стручни предмети који се изучавају на Саобраћајном смеру највећим делом произилазе из ових ужих матичних области
   
   
Који се предмети из ужих (наведених) матичних области слушају (могу слушати) на Саобраћајном смеру?
 
 • Планирање саобраћаја - анализа транспортних захтева
 • Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе
 • Стратегије и тактике планирања саобраћаја
 • ГИС у Саобраћају и транспорту
 • Регулисање саобраћајних токова
 • Управљање саобраћајним токовима
 • Интелигентни саобраћајни системи
 • Саобраћајно пројектовање - градска мрежа
 • Саобраћајно пројектовање - ванградска мрежа
 • Управљање квалитетом мреже и саобраћајне опреме
 • Теорија саобраћајног тока
 • Капацитет саобраћајница
 • Вредновање у саобраћају
 • Интернет лабораторија у друмском саобраћају
 • Основи друмских саобраћајница
 • Експлотација и управљање путевима
 • Управљање пројектима
 • Комунални инжењеринг
   
   
Зашто се саобраћајно инжењерство посебно издваја и проучава?
   Зато што се 60 % до 80% свих кретања људи и добара се обавља се на мрежи путева и улица
   
   
   
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.