Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мастер студије

 Редни број Назив предмета                                  ЕСПБ   Семестар
       
  Изборни предмети (бирају се два)    
       
      6  Методе истраживања у саобраћају      4        I
      7 Саобраћајне мреже      4        I
      8  Прогнозе у саобраћају      4        I
      9 Вредновање у саобраћају-оптимизација инвестиција      4        I
      10    Одабрана поглављњ из операционих истраживања      4        I
      11  Телекомуникациони системи у друмском саобраћају    
       
   ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ          I
       
       1  Планирање саобраћаја -саобраћајна инфраструктура      5        I
       2 Саобраћајно пројектовање      4        I
       3  Системи транспорта путника      5  
       4  ИТС у управљању саобраћајем      4        I
      5 Теорија саобраћајног тока и симулација      4        I
 Укупно      
      14.  Практичан рад у лабораторији – на Катедри     10       II
      15.  Дипломски рад     20       II
УКУПНО      
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.