Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Пројекти и студије

Научно истраживачки пројекти и студије

Чланови Катедре су учествовали у изради веома великог броја стратешких студија, пројекта, истраживања као водећи тимови, као тим-члан Конзорцијума, као независни консултанти, пројектанти, аутори, коаутори, сарадници


 1. Пројекат трасе и режима кретања и заустављања туристичких аутобуса у Београду, Институт Саобраћајног факултета, инвест. Градски секретаријат за саобраћај, Београд, 2007.
 2. Студија повезивања спортских објеката бициклистичким стазама за Универзијаду 2009., Институт Саобраћајног факултета, инв. Градски секретаријат за саобраћај, Београд, 2007.
 3. Идејни саобраћајни пројекат СМТ-а у Београду, Институт Саобраћајног факултета и ГФ Бгд, инв. Дирекција за изградњу Града Београда, Београд, 2007.
 4. Стална и привремена сигнализација за гранични прелаз Прешево, COWI Србија и Институт Саобраћајног факултета, инв. Републичка дирекција за изградњу, Београд, 2007.
 5. Анализа мера за безбедно одвијање саобраћаја на постојећем мосту током градње новог моста код Бешке на аутопуту Е-75, Институт Саобраћајног факултета, инв. Алпине д.о.о., Београд, 2007.
 6. Саобраћајни Мастер План Београда - Надзор над квалитетом и динамиком израде плана. инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 2007.
 7. Belgrade Development Strategy (BDS), Палго центар Београд, Београд, 2007.
 8. Пројекат побољшања саобраћаја у Суботици, инв. Дирекција за изградњу општине Суботица, Београд, 2007.
 9. Утврђивање нивоа услуге на пешачким коридорима града Београда, инв. Секретаријат за саобраћај града Београда, Београд, 2007.
 10. National HDR 2007 – Serbia, deo Transport, UNDP Srbija, Београд, 2007.
 11. Студија оправданости рехабилитације пута М-22 на делу од Ушћа до Биљановца, Институт Саобраћајног факултета, инв. Ј. П. Путеви Србије, Београд, 2007.
 12. Студија оправданости рехабилитације пута М-5 на деоницама: Чаири - Стопања и Стопања - Читлук, Институт Саобраћајног факултета, инв. Ј. П. Путеви Србије, Београд, 2007.
 13. Транспортни модел Београда 2007, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2007.
 14. Урбанистички план Зворника – део саобраћај, Београд, 2007.
 15. Утврђивање оптималног броја, локација и обележавања инвалидских паркинг места, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2007.
 16. Управљање саобраћајем на путевима уз помоћ ИТС-а, (С.5.32.65.0066), финансирано од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије, обрађивач: Саобраћајни факултет - Катедра за саобраћајно инжењерство, Београд, 2005-2006.
 17. Истраживање карактеристика саобраћаја на основној мрежи Београда, инвеститор Град Београд,
 18. Израда техничких упутстава о саобраћајној сигнализацији и саобраћајној опреми на јавним путевима, инвеститор Путеви Србије
 19. Референтна база података и упутства за вредновање саобраћајних решења у граду Београду. Инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда,
 20. Саобраћајни Мастер План Београда-Израда тендерске документације, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда,
 21. Транспортни модел Београда – III фаза, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 22. Управљање јавним површинама за паркирање у Бијељини - Дирекција за грађевинско земљиште Бијељине, 2006.
 23. Урбанистички нормативи за паркирање - сепарат припрема података из транспортног модела Београд за дефинисање норматива, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 24. Анализа саобраћајних оптерећења у зони унутрашњег магистралног полупрстена од улице Омладинских бригада до улице Паштровићеве применом транспортног модела Београда, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 25. Анализа саобраћајних оптерећења у зони Булевара Краља Александра од Устаничке до Таковске применом транспортног модела Београда, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006
 26. Анализа саобраћајног оптерећења у зони Панчевачког моста и Аде Хује, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 27. И-Ц матрице за потребе израде плана детаљне регулације Трга Републике - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града, 2006.
 28. Израда критеријума за категоризацију путне мреже Србије, Инвеститор ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, 2006.
 29. Ревизије и стручне контроле за око 75 студија и пројеката
 30. Студија захтева и могућности примене тунела у систему уличне мреже Београда са програмом за израду студије претходне оправданости и генералног пројекта тунела у систему уличне мреже Београда, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 2006,
 31. Анализа оправданости изградње новог моста на Дунаву, Косовопројект, Београд, 2006.,
 32. Студија оправданости рехабилитације транзитних путева кроз Београд, ЈП „Путеви Србије“,
 33. Студија оправданости аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Београд (Остружница) – Пожега км 0+000 – км 146+662, ЈП „Путеви Србије“, 19. Студија оправданости изградње аутопутског решења на деоници Табановци-Куманово, „Balkan-Consulting“, Македонија, Скопје, Инвеститор: ЕУ
 34. Студија оправданости изградње саобраћајног прикључка локације за пуњење моторних возила течним горивима на путу М-24, Институт за путеве, Београд,
 35. Soft Research Infrastructures - ECTRI, 2006
 36. Рационализација и оптимизација саобраћајног решења прве фазе УМП-а са идејним грађевинским и саобраћајним пројектом – Саобраћајна основа, вредновање и избор решења, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.,
 37. Рационализација и оптимизација саобраћајног решења прве фазе УМП-а са идејним грађевинским и саобраћајним пројектом – Идејни пројекат управљања саобраћајем и концепт ИТС-а, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.,
 38. Саобраћајна основа (Саобраћајна студија) идејног грађевинског пројекта Булевара краља Александра од Теразија до Устаничке улице са припадајућом инфраструктуром (ЛРТ), ЦЕП, 2006.
 39. Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулисање саобраћаја на постојећем мосту код Бешке за време извођења радова на коловозној конструкцији новог моста, Алпине д.о.о., септембар 2006.
 40. Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулисање саобраћаја за време извођења радова на возној траци аутопута, Е-75, деоница Ћуприја – Баточина, км 729+000 – км 696+000, Алпине д.о.о., јун 2006,
 41. Саобраћајни пројекат привремене–радилишне саобраћајне сигнализације и опреме за регулисање саобраћаја за време рехабилитације десне коловозне траке аутопута Е-75, деоница Нови Сад - Београд, км 117+000 до км 173+450, Алпине д.о.о., Јул, 2006.
 42. Пилот истраживање карактеристика саобраћаја, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 43. Идејно решење за потребе регулационог плана пристанишне зоне Босанска Рача, Дирекција за грађевинско земљиште Бијељине 2006.
 44. Испитивање квалитета лица саобраћајних знакова, за захтев произвођача саобраћајне опреме
 45. Новелација сигналних планова на четири раскрснице у Будви, Капитол инжењеринг, д.о.о., Београд,2006
 46. Саобраћајна опрема на обилазници око Крушевца на петљи "Север" коначно стање, Јавор предузеће, Дирекција за изградњу Крушевца, 2006
 47. Привремена саобраћајна опрема на обилазници око Крушевца на петљи "Север" за време извођења радова, Јавор предузеће,Дирекција за изградњу Крушевца, 2006 34. Саобраћајна опрема на раскрсници у Бечићима-Будва, Капитол инжењеринг, д.о.о., Београд,2006
 48. Саобраћајна сигнализација на деоници УМП-а Тошин бунар-Радничка, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 2006,
 49. Саобраћајна сигнализација на деоници УМП-а раскрсница код Цареве ћуприје, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 2006
 50. Идејни пројекат рада светлосних сигнала на делу Булевара Краља Александра за време изградње лаког метроа, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 2006
 51. Пројекат сигнализације за вођење корисника до тржног центра МЕТРО на Зрењанинском путу, Метро, 2006
 52. Пројекат информационе и саобраћајне сигнализације за Холцим фабрику бетона у Крњачи, фабрика бетона Холцим, 2006
 53. Пројекат путоказне сигнализације за ФОKC телевизију у Београду, телевизија FOX, Београд, 2006
 54. Српски стандарди - Стандард за материјал класе III и Стандард за пиктограме
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.