Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Испити заједничке наставе

 ИСПИТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ НАСТАВЕ  ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
Физика (проф. Шашић) 24.02. 09ч 125, 025, 026, 325, 326
Физика (доц. Цветановић) 24.02. 13,30ч 125, 025, 026, 325
Математика 1 26.02. 09ч СВЕ САЛЕ
Математика 2 18.02. 12,30ч 025, 026
Математика 3 26.02. 09ч СВЕ САЛЕ
Електротехника 18.02. 09ч 125, 325, 326
Механика 1 22.02. 09ч 125
Колоквијуми из (ПР1, ОП1, ПРО1, БП1) 17.02. 12,30ч 115, 116
Основи програмирања, Програмирање, Базе података 18.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Инжењерско цртање применом рачунара по договору    
Рачунарство и информатика по договору    
Увод у саобраћај и транспорт 23.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Социологија 19.02. 10ч 125
Социологија комуникација 19.02. 12ч 025
Саобраћајно транспортно право 19.02. 10ч 026, 017
Основи економије 17.02. 10ч 125
Елементи транспортних средстава и уређаја 19.02. 09ч 013
Вероватноћа и статистика 25.02. 16ч 325,326,025,026,125
Операциона истраживања 25.02. 16ч 325,326,025,026,125
Транспортне особине робе 23.02. 09ч 013
Управљање системима 26.02. 12,30ч 312
Урбанизам, Основе урбанизма 17.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Саобраћајна психологија по договору    
Основи ергономије по договору    
Анализа транспортних мрежа 26.02. 12,30ч 026
Нацртна геометрија 19.02. 09ч 013
Енглески језик 1, 2, 3 и 4 17.02. 12,30ч 125
Француски језик 17.02. 09ч 013
Немачки језик 17.02. 09ч 015
Руски језик 22.02. 11,30ч 016

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.