Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Област изучавања

Уже матичне области које се изучавају на Катедри за саобраћајно инжењерство:

  1. Регулисање и управљање саобраћајем на мрежи путева и улица;
  2. Планирање саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре;

Управљање и регулисање саобраћајем

Планирање саобраћаја
 
 
Интелигентни саобраћајни системи
Прилагодљива, интелигентна интеграција возила,
возача и транспортног система ради ефикаснијег и безбеднијег
одвијања саобраћаја


   


*Поред наведених ужих области на катедри се  изучавају и следеће области: безбедност у друмаском саобраћају, јавни превоз путника, паркирање и др.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.