Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

О катедри


Транспортно инжењерство и саобраћајно инжењерство
 
Према савременим дефиницијама Транспортно инжењерство се бави применом техничких и научних принципа у планирању, функционалном пројектовању, управљању и организацији могућности било којег вида транспорта са циљем да обезбеде безбедан, брз, ефикасан, комфоран, прихватљив, економичан превоз који не угрожава животну средину.
Саобраћајно инжењерство се може дефинисати као фаза у инжењерству која се бави применом техничких и научних принципа са циљем да се обезбеди ефикасно, еколошки прихватљиво, економски изводљиво и безбедно кретање људи и добара на мрежи улица и путева. Планирање и регулисање саобраћаја су основни, базни стубови  саобраћајног инжењерства.

   
   
Које уже матичне области се изучавају на Катедри за саобраћајно инжењерство?
 1. Планирање саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
 2. Регулисање и управљање саобраћајем на мрежи путева и улица
   
   
Који се предмети из ужих (наведених) матичних области слушају (могу слушати) на Саобраћајном смеру?
 
 • Планирање саобраћаја - анализа транспортних захтева
 • Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе
 • Стратегије и тактике планирања саобраћаја
 • ГИС у Саобраћају и транспорту
 • Регулисање саобраћајних токова
 • Управљање саобраћајним токовима
 • Интелигентни саобраћајни системи
 • Управљање пројектима у саобраћају
 • Методе истраживања у саобраћају
 • Планирање саобраћаја - саобраћајна инфраструктура
 • Интелигенти саобраћајни системи у управљању саобраћајем
   
   
   
   
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.