Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Остале активности

Рад у међународним асоцијацијама, домаћим асоцијацијама, удружењима, похађање курсева


• С. Вукановић

- Шеф катедре за саобраћајно инжењерство (до 2012.)
- Руководилац саобраћајног смера по НП од 2006.  до 2012.
- Генерални секретар SETREF-a до 2012.
- Члан генералне скупштине ECTRI-a до 2011.
- Дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије
- Члан Програмског одбора ETC- група Traffic Management, Engineering and Safety
- Члан Научног комитета Конференције ISEP 2007-Љубљана,
- Члан Научног комитета Конференције MOBILITA 07, Mobilita  2010- Братислава
- Преседавајући секције Traffic Management, Engineering and Safety у оквиру ETC-Холандија
- Члан жирија међународног конкурса Урбанистичко саобраћајно решење дела УМП-а од тунела до чвора Шумице у Београду
- Члан жирија међународног конкурса Урбанистичко саобраћајно решење дела УМП-а -петља Радничка
- Члан научног Комитета ETNITE- European Network on ITS Training and Education
- Члан Већа групација техничких факултета Универзитета у Београду од октобра 2006. год до 2009 год. И од 2009
- Члан суда части Инжењерске Коморе Србије до 2009 год.
- Главни уредник сепарата часопис Саобраћај у оквиру часописа Техника
- Главни и одговорни уредник ТЕХНИКЕ од 2009 год.
- Председник Програмског одбора ТЕС 08,  ТЕС 2010,2012
- Члан уређивачког одбора часописа Civil Engineering који издаје Универзитет у Братислави, Словачка• Ј. Јовић

- Шеф Катедре за планирање и регулисање саобраћаја
- Члан програмског одбора међународног саветовања „У сусрет хуманом граду“
- Члан редакционог и програмског одбора међународног саветовања ТЕС2012
- Члан едиторског борда часописа Transport, Lithuania
- Члан едиторског борда часописа International Journal of Transport Economics and. European Transport, Trieste, Italy
- Члан ECTRI  групе (European Conference of Transport Research Institutes) T WGА Mobility group 
- Члан ETRAC групе (sustainable European road transportation system)
- Члан CEI (Central European Initiative) activities– активности везане за централно европску иницијативу
- Анонимни рецезент за више радова у часописима: TRANSPORT, Research Journal of Vilnius Gediminas Technical, University and Lithvinian Academy of Science; Thermal Science; Transporti Europei - “International Journal of Transport Economics, Engineering and Law”; Tехника–offprint “Traffic”; “Promet–Traffic and Transportation“, YUJOR (Jugoslav Journal of Operations Research); European Journal of Operational Research


• Н. Челар

- Члан организационог одбора 3 скупа за едукацију - иновације из техника регулисања саобраћаја
- Члан редакционог и програмског одбора међународног саветовања ТЕС2012
- Члан комисије за израду распореда часова друмског одсека

• В.Ђорић
 
- Члан организационог одбора међународног саветовања „У сусрет хуманом граду“
- Члан редакционог и програмског одбора међународног саветовања ТЕС2012
- Члан редакционог одбора „24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS 2011“
- Члан редакционог одбора „The Transport Research Arena Conference on Sustainable mobility through innovation - TRA 2012“


• И.Ивановић
- Члан организационог одбора међународног саветовања ТЕС2012
- Стручна радионица „City and Traffic, 18th International Student Workshop“, 14– 20. јул 2013, Malacky – Slovakia, супервизор
• Ј.Поповић
 
- Члан организационог одбора 3 скупа за едукацију - иновације из техника регулисања саобраћаја
- Члан организационог одбора међународног саветовања ТЕС2012

 
•Д.Грујичић
 
- Члан организационог одбора међународног саветовања ТЕС2012
- Стручна радионица „City and Traffic, 18th International Student Workshop“, 14– 20. јул 2013, Malacky – Slovakia, супервизор
• Т. Ђукић
 
- Члан организационог одбора међународног саветовања ТЕС2012
- 4. семинар о Зонама радова на путу - Путеви Србије, ЈП
- Члан организационог одбора 3 скупа  за едукацију - иновације из техника регулисања саобраћаја
 
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.