Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Књиге и уџбеници

Објављене књиге, уџбеници, писана предавања, електронска издања
 1. Вукановић С.,  ИТС У УПРАВЉАЊУ САОБРАЋАЈЕМ, ЦД издање, Београд 2014
 2. Јовић Ј., Ивановић И., Збирка задатака из планирања саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2011.
 3. Вукановић С.,УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ, ел. издање, Саобраћајни факултет 2010г.
 4. Деполо В., УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА у саобраћајном инжењерству, Саобраћајни факултет 2010г.,ISBN 978-86-7395-271-0
 5. Вукановић С., РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА, ел. издање , Саобраћајни факултет 2009г.
 6. Вукановић С., РЕГУЛИСАЊЕ  И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИМ ТОКОВИМА, писана предавања ЦД, 2006(I)., 2007(II), 2008(III  Издање).
 7. Станић Б., Особа М., Вукановић С., ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА - ЗОНЕ 30, ЦД, 2006.
 8. Јовић Ј., ПРИЛАГОЂАВАЊЕ САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - монографија , Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2003.
 9. Вукановић С., ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ САОБРАЋАЈНИХ МРЕЖА, ЦД, 2001.
 10. Вукановић С., СВЕТЛОСНИ СИГНАЛИ - ЗБОРНИК ОДАБРАНИХ ТЕКСТОВА АУТОРА, ЦД, 2001.
 11. Особа М., Вукановић С., Станић Б., УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА - I  ДЕО " , Издавач: Саобраћајни факултет, Београд, YУ ИСБН 86-7395-034-1, Друго допуњено издање - 1999.
 12. Јовић Ј., Поповић М., ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНИРАЊА У САОБРАЋАЈА, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1998.
 13. Станић Б., Здравковић П., Милосављевић С., Вукановић С., ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА - ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, Саобраћајни факултет, 1997.
 14. Особа М., Вукановић С.,Станић Б., УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА, Саобраћајни факултет, 1997.
 15. Јовић Ј., ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА У ГРАДОВИМА, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1996.
 16. Станић Б., Здравковић П.,Милосављевић С., Вукановић С., ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА - ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, Саобраћајни факултет, 1993. и 1997.
 17. Вукановић С., САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ I, Саобраћајни факултет, 1993 и 1997.
 18. УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, едитор С.Вукановић, Саобраћајни факултет, Београд, 1996.
 19. Митић Д, Вукановић С., КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ, YУ ИСБН 86-80897-77-9, Саобраћајни факултет 1990.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.