Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Могућност запослења

Инжењери саобраћаја и дипломирани инжењер – мастер (по новим звањима) могу да се запосле или већ раде у различитим организацијама, институцијама и предузећима у државном или приватном сектору саобраћаја као што су:

- Секретаријати за саобраћај,
- Секретаријати за комуналне делатности,
- Министарства за капиталне инвестиције – сектор саобраћај,
- Покрајинско министарство за саобраћај,
- Урбанистички заводи,
- Заводи, агенције које се баве планирањем,
- Агенције које се баве саобраћајем односно развојем у ширем смислу,
- Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу,
- Пројектантске организације,
- Извођачке организације,
- Фирме које се баве производњом саобраћајне опреме,
- Комунална предузећа,
- Одељења за безбедност саобраћаја у оквиру МУП а,
- Заводи за вештачења,
- Ауто друштва и ауто школе,
- Средње и више техничке школе,
- Рачунарско управљачки центри,
- Заводи за статистику,
- Научно истраживачки институти,
- Паркинг сервиси,
- Остала предузећа у приватном и државном власништву власништву која се баве саобраћајем.

Инжењери и диплoмирани инжењери ових академских студија су у могућности након две године рада у струци и полагањем стручног испита да поднесу захтев за добијање Лиценце за обављање самосталног пројектантског рада. Захтев се подноси Инжењерској Комори Србије.

Ово је прва лиценца у саобраћајној струци уведена пре четири године и даје право носицу лиценце да учествује у раду на одређеним пословима као одговорни пројектант или вођа тима и др.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.