Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Линкови

Српске/домаће институције:
 • Републичка Канцеларија за придруживање Европској унији - www.seio.sr.gov.rs
 • Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП - www.beoland.com
 • Министарство за капиталне инвестиције - www.mki.sr.gov.rs
 • Путеви Србије, ЈП - www.dzp.co.rs  
 • Урбанистички завод Београда ЈП - www.urbel.com
 • Завод за информатику и статистику - www.zis.bg.gov.rs  
 • Привредна комора Србије - www.pks.co.rs
 • Привредна комора Београда - www.kombeg.org.rs
 • Српско друштво за путеве ''VIA - VITA''  - www.via-vita.org.rs

 

Међународне институције, удружења, организације:


Едукација:
 • Београдски Универзитет - www.bg.ac.rs
 • Саобраћајни факултет, Београд – www.sf.bg.ac.rs
 • Факултет организационих наука Универзитета у Београду - www.fon.bg.ac.rs
 • ААЕН библиотека - www.aaen.edu.rs
 • Lund University - www.tft.lth.se
 • Institute for Transport Studies, University of Leeds - www.its.leeds.ac.uk
 • Delft University of Technology, transport planning & traffic engineering section - www.citg.tudelft.nl
 • University of South Florida, USF, CUTR (Center for Urban Transportation Research) www.cutr.usf.edu


Мреже:
 • NISPA - www.nispa.sk
 • Governance and Institution-building Network (GAIN Network) - www.gainnetwork.org
 • LOGIN (SKGO) - www.skgo.org


Часописи:
 • Службени гласник Републике Србије –www.glasnik.co.rs
 • Конзорцијум библиотека Србије - www.nainfo.nbs.bg.ac.rs/Kobson/page/
 • Техника часопис савеза инжењера и техничара Србије инжењерска комора Србије - www.ingkomora.org.rs


Стандарди:
 • Институт за стандардизацију Србије –www.jus.org.rs
 • Немачки Институт за стандардизацију, ДИН – www.din.de
 • Британски институт за стандарде – www.bsi-global.com
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.