Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Пројекти и студије

Научно истраживачки пројекти и студије

Чланови Катедре су учествовали у изради веома великог броја стратешких студија, пројекта, истраживања као водећи тимови, као тим-члан Конзорцијума, као независни консултанти, пројектанти, аутори, коаутори, сарадници

 1. Пројекат одвијања саобраћаја у утицајној зони насеља Степа Степановић са симулацијом токова и предлогом оптималног решења, инв. Град Београд-Градска управа, Секретаријат за саобраћај, 2013. 
 2. Анализа карактеристика саобраћајних токова пре извођења радова у циљу сагледавања ефеката модернизације трамвајске пруге и саобраћајнице у Карађорђевој улици, Рузвелтовој улици и Улици Мије Ковачевића, инв. Град Београд-Градска управа, Агенција за инвестиције и становање, 2013.
 3. Главни пројекат семафоризације раскрсница улица Књаза Милоша-Илије Грашанина-Војводе Путника-Војислава Илића у Аранђеловцу, инв. ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, 2012.
 4. Главни пројекат за постављање светлосних сигнала на пешачком прелазу у Улици кнеза Михајла (стац.672+300) у Аранђеловцу, инв. ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, 2012.
 5. Анализа карактеристика саобраћајних токова пре извођења радова у циљу сагледавања ефеката модернизације трамвајске пруге и саобраћајнице на потезу од кружног тока Славија до трамвајске окретнице на Бањици, инв. Град Београд-Градска управа, Агенција за инвестиције и становање, 2012.
 6. Израда пројектне документације – главног пројекта семафоризације раскрснице улица Сомборска – Деспота Ђурђа у Нишу, инв. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 2012
 7. Елаборат о карактеристикама саобраћајних токова на пресеку новог Новосадског пута (државни пут А1) у зони продајног објекта Метро, инв. Denos associates d.o.o. Нови Београд, 2012.
 8. Главни  пројекти за изградњу и постављање светлосних сигнала на раскрсници улица Поцерској и Николе Пашића, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2012.
 9. Главни пројекат за изградњу и постављање сигнала на месту укрштања постојећег магистралног пута М-19 и будућих сервисних саобраћајница на референтној стационажи магистралног пута км 85+400, површински чворови “типа 3”, како је дефинисано планом детаљне регулације “Воћар” у Шапцу, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2011.
 10. Израда пројектно-техничке документације семафоризације раскрснице улица Војводе Гојка-Хиландарска-Његошева и раскрсница улица Таковске-Његошеве-Бранка Радичевића у Нишу, инв. Нискоградња АД Ниш, 2011.
 11. Израда плана техничке регулације саобраћаја и главног пројекта саобраћајне сигнализације, инв. Општина Аранђеловац, 2011.
 12. Саобраћајна студија Лесковца за потребе израде ГП-а до 2020. године, USAID, 2010.
 13. Главни пројекти за изградњу и постављање светлосних сигнала на раскрсницама: Норвешка-Проте Смиљанића и Краља Милутина-Војводе Мишића, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2010.
 14. Експерстка анализа идејних решења управљања саобраћајем на раскрсници путева М-22.1 И Р-106 у Старој Пазови, инв. Дирекција за изградњу општине Стара Пазова ЈП, 2010.
 15. Пројекат саобраћајне сигнализације од аутопута до пословне зграде будуће Прве српске телевизије, инв. FOX Телевизија, 2010.
 16. Документационе основе за правилник о пројектовању детекторских система за управљање саобраћајем у Београду, инв. Град Београд-Градска управа, Секретаријат за саобраћај, 2009.
 17. Главни пројекат за изградњу и постављање светлосних сигнала на раскрсници улица Јована Цвијића-Норвешка-Ђукановића сокак у Шапцу, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2009.
 18. Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме за мост преко реке Тамиш, прилазе мосту и раскрсницу на локалном путу на уласку у село Сефкерин, инв. ИНТЕР-КОП Шабац, 2009.
 19. Главни пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме за време извођења радова на мосту у продужетку Радничке улице у Београду, инв. ИНТЕР-КОП Шабац, 2009.
 20. Израда Правилника о саобраћајној сигнализацији, 2009.
 21. Идејни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме саобраћајног прикључка станица за снабдевање горивом и продајног комплекса ESU 01 и 02 (Жедник), инв. “BATES” Београд, 2008.
 22. Главни пројекат за изградњу и постављање светлосних сигнала на раскрсници Вука Караџића-Ослободјења у Шапцу, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2008.
 23. Студија утврђивања оптималне ширине пешачког коридора у зависности од интезитета пешачког коридора и нивоа опслуживања, Секретаријат за саобраћај Београд, 2008.
 24. Пројекат побољшања  саобраћаја у Суботици, Дирекција за грађевинско земљиште града Суботице 2008.
 25. Техничка упутства о саобраћајној сигнализацији и саобраћајној опреми на јавним путевима/Путеви Србије 2007-2008.
 26. Саобраћајни Мастер План Београда - Надзор над квалитетом и динамиком израде плана, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2007.
 27. Belgrade Development Strategy (BDS), инв. Палго центар Београд, 2007.
 28. Утврђивање нивоа услуге на пешачким коридорима града Београда, инв. Секретаријат за саобраћај града Београда, 2007.
 29. National HDR 2007 – Serbia, deo Transport, UNDP Srbija, Београд, 2007.
 30. Студија оправданости рехабилитације пута М-22 на делу од Ушћа до Биљановца, Институт Саобраћајног факултета, инв. Ј. П. Путеви Србије, Београд, 2007.
 31. Транспортни модел Београда 2007, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2007.
 32. Урбанистички план Зворника – део саобраћај, Београд, 2007.
 33. Утврђивање оптималног броја, локација и обележавања инвалидских паркинг места, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2007.
 34. Пројекат сталне сигнализације и опреме за регулисање саобраћаја на аутопуту Е-75, мост код Бешке,  2007.
 35. Управљање саобраћајем на путевима уз помоћ ИТС-а, (С.5.32.65.0066), инв. Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд, 2005-2006.
 36. Истраживање карактеристика саобраћаја на основној мрежи Београда, инв. Град Београд, 2006
 37. Израда техничких упутстава о саобраћајној сигнализацији и саобраћајној опреми на јавним путевима, инвеститор Путеви Србије
 38. Референтна база података и упутства за вредновање саобраћајних решења у граду Београду, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
 39. Саобраћајни Мастер План Београда - Израда тендерске документације, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
 40. Транспортни модел Београда – III фаза, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 41. Управљање јавним површинама за паркирање у Бијељини, инв. Дирекција за грађевинско земљиште Бијељине, 2006
 42. Урбанистички нормативи за паркирање - сепарат припрема података из транспортног модела Београд за дефинисање норматива, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 43. Анализа саобраћајних оптерећења у зони унутрашњег магистралног полупрстена од Улице Омладинских бригада до Улице Паштровићеве применом транспортног модела Београда, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006
 44. Анализа саобраћајних оптерећења у зони Булевара краља Александра од Устаничке до Таковске применом транспортног модела Београда, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 45. Анализа саобраћајног оптерећења у зони Панчевачког моста и Аде Хује, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 46. И-Ц матрице за потребе израде плана детаљне регулације Трга Републике - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града, 2006.
 47. Ревизије и стручне контроле за око 25 студија и пројеката
 48. Управљање саобраћајем на путевима уз помоћ ИТС-а, Мин. науке и заштите животне средине, 2006.
 49. Soft Research Infrastructures - ECTRI, 2006.
 50. Рационализација и оптимизација саобраћајног решења прве фазе УМП-а са идејним грађевинским и саобраћајним пројектом – Саобраћајна основа, вредновање и избор решења, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 51. Саобраћајна основа (Саобраћајна студија) идејног грађевинског пројекта Булевара краља Александра од Теразија до Устаничке улице са припадајућом инфраструктуром (ЛРТ), ЦЕП, 2006.
 52. Идејно решење за потребе регулационог плана пристанишне зоне Босанска Рача, инв. Дирекција за грађевинско земљиште Бијељине, 2006.
 53. Испитивање квалитета лица саобраћајних знакова, за захтев произвођача саобраћајне опреме
 54. Новелација сигналних планова на четири раскрснице у Будви, Капитол инжењеринг, д.о.о., Београд, 2006.
 55. Саобраћајна опрема на обилазници око Крушевца на петљи "Север" коначно стање, инв. Јавор предузеће, Дирекција за изградњу Крушевца, 2006.
 56. Привремена саобраћајна опрема на обилазници око Крушевца на петљи "Север" за време извођења радова, инв. Јавор предузеће, Дирекција за изградњу Крушевца, 2006.
 57. Саобраћајна опрема на раскрсници у Бечићима-Будва, Капитол инжењеринг д.о.о., Београд, 2006.
 58. Саобраћајна сигнализација на деоници УМП-а Тошин бунар-Радничка, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 59. Саобраћајна сигнализација на деоници УМП-а раскрсница код Цареве ћуприје, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 60. Идејни пројекат рада светлосних сигнала на делу Булевара краља Александра за време изградње лаког метроа, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2006.
 61. Пројекат сигнализације за вођење корисника до тржног центра МЕТРО на Зрењанинском путу, инв. Mетро д.о.о., 2006.
 62. Пројекат информационе и саобраћајне сигнализације за Холцим фабрику бетона у Крњачи, инв. фабрика бетона Холцим, 2006.
 63. Пројекат путоказне сигнализације за ФОKC телевизију у Београду, инв. Tелевизија FOX, Београд, 2006.
 64. Истраживање карактеристика саобраћаја на подручју Града Београда, Секретаријат за саобраћај, 1984-2005.
 65. Српски стандарди - Стандард за материјал класе III и Стандард за пиктограме
 66. Feasibility Study of Belgrade - Montenegro road, Serbia, 2005.
 67. Израда тендерске документације за Транспортни мастер план Београда, 2005.
 68. Транспортни модел Београда 2, 2005-2007.
 69. Експертиза трасе аутопута на урбаном подручју општине Лакташи, 2004
 70. Снимање и унапређење функционалних параметара основне уличне мреже Београда, 2004.
 71. Саобраћајне студије Тополе, Г. Милановца и Аранђеловца, 2003.
 72. Оптимизација саобраћаја на основној уличној мрежи Београда - Модел VISSIM, 2003.
 73. REBIS - Reconstruction of Balkan Infrastructure - Transport, CARDS, 2003.
 74. Студија развоја транспортног система Новог Пазара, 2002.
 75. Студија установљавања принципа регулисања и вођења саобраћаја на мрежи аутопутева у Републици Србији, 2002.

 

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.