Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Активности

Одабране референце (2007-2013):
 1. Пројекат одвијања саобраћаја у утицајној зони насеља Степа Степановић са симулацијом токова и предлогом оптималног решења, инв. Град Београд-Градска управа, Секретаријат за саобраћај, 2013. 
 2. Анализа карактеристика саобраћајних токова пре извођења радова у циљу сагледавања ефеката модернизације трамвајске пруге и саобраћајнице у Карађорђевој улиици, Рузвелтовој улици и Улици Мије Ковачевића, инв. Град Београд-Градска управа, Агенција за инвестиије и становање, 2013.
 3. Главни пројекат семафоризације раскрсница улица Књаза Милоша-Илије Грашанина-Војводе Путника-Војислава Илића у Аранђеловцу, инв. ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, 2012.
 4. Главни пројекат за постављање светлосних сигнала на пешачком прелазу у Улици кнеза Михајла (стац.672+300) у Аранђеловцу, инв. ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, 2012.
 5. Анализа карактеристика саобраћајних токова пре извођења радова у циљу сагледавања ефеката модернизације трамвајске пруге и саобраћајнице на потезу од кружног тока Славија до трамвајске окретнице на Бањици, инв. Град Београд-Градска управа, Агенција за инвестиције и становање, 2012.
 6. Израда пројектне документације – главног пројекта семафоризације раскрснице улица Сомборска – Деспота Ђурђа у Нишу, инв. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 2012
 7. Елаборат о карактеристикама саобраћајних токова на пресеку новог Новосадског пута (државни пут А1) у зони продајног објекта Метро, инв. Denos associates d.o.o. Нови Београд, 2012.
 8. Главни  пројекти за изградњу и постављање светлосних сигнала на раскрсници улица Поцерској и Николе Пашића, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2012. saobracajni fakultet
 9. Израда пројектно-техничке документације семафоризације раскрснице улица Војводе Гојка-Хиландарска-Његошева и раскрсница улица Таковске-Његошеве-Бранка Радичевића у Нишу, инв. Нискоградња АД Ниш, 2011.
 10. Израда плана техничке регулације саобраћаја и главног пројекта саобраћајне сигнализације, инв. Општина Аранђеловац, 2011.
 11. Саобраћајна студија Лесковца за потребе израде ГП-а до 2020. године, USAID, 2010.
 12. Главни пројекти за изградњу и постављање светлосних сигнала на раскрсницама: Норвешка-Проте Смиљанића и Краља Милутина-Војводе Мишића, инв. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, 2010.
 13. Експерстка анализа идејних решења управљања саобраћајем на раскрсници путева М-22.1 И Р-106 у Старој Пазови, инв. Дирекција за изградњу општине Стара Пазова ЈП, 2010.
 14. Пројекат саобраћајне сигнализације од аутопута до пословне зграде будуће Прве српске телевизије, инв. FOX Телевизија, 2010.
 15. Израда Правилника о саобраћајној сигнализацији, 2009.
 16. Саобраћајни Мастер План Београда - Надзор над квалитетом и динамиком израде плана, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2007.
 17. Belgrade Development Strategy (BDS), инв. Палго центар Београд, 2007.
 18. Транспортни модел Београда 2007, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2007.
 19. Референтна база података и упутства за вредновање саобраћајних решења у граду Београду, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београдаsaobracajni fakultet
 20. Саобраћајни Мастер План Београда - Израда тендерске документације, инв. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда


 
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.