Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Објављени радови

Списак објављених радова (од 2006. до 2015. године)У часописима (домаћим/страним)

 1. Басарић, В., Ђорић, В., Јевђенић, А., Јовић, Ј. (2015) Efficient Methodology for Assessment of Targets and Policy Measures for Sustainable Mobility Systems, International Journal of Sustainable Transportation, 9:3, 217-226, DOI: 10.1080/15568318.2012.756088
 2. Ђорић, В. (2014) Methodology for Collecting Instanteneous Vehicle Emission on Street Network, Tehnika, specijalno izdanje (Technics, special edition), 89-96, ISSN 0040-2176, UDC časopisa:62 (062.2)(497.1), UDC: 621.43.068; 504.06
 3. Челар, Н. (2014) Analitical Delay Models for Signalized Intersection, Tehnika, specijalno izdanje (Technics, special edition), 97-101, ISSN 0040-2176, UDC časopisa:62 (062.2)(497.1), UDC: 656.1.05
 4. Ђорић, В. (2014) Istraživanje trenutnih emisija izduvnih gasova vozila na uličnoj mreži, Tehnika 1 – Saobraćaj, 107-114, ISSN 0040-2176, UDC časopisa 62(062.2)(497.1), UDC: 621.43.068 ; 504.06
 5. Челар, Н. (2014) Analitički modeli vremenskih gubitaka za signalisanu raskrsnicu, Tehnika 4 – Saobraćaj, 663-668, ISSN 0040-2176, UDC časopisa 62(062.2)(497.1), UDC:656.1.05
 6. Грујичић, Д., Ивановић, И., Јовић, Ј., Ђорић, В. (2014) Customer perception of service quality in public transport, Transport - Special Issue on Travel Demand Management, 29(3), 285-295, DOI: 10.3846/16484142.2014.951685
 7. Ранковић Плазинић, Б., Јовић, Ј. (2014) Women and transportation demands in rural Serbia, Journal of Rural Studies, Volume 36, (207-218), ISSN 0743-0167, http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.08.002.
 8. Басарић, В., Ђорић, В., Богдановић, В., Митровић, Ј., Јовић, Ј. (2014) Effects of Traffic on NO2 and PM10 Emissions in Novi Sad, Polish Journal of Environmental Studies 23(5) 1837-1842, ISSN: 1230-1485
 9. Симићевић, Ј., Вукановић, С., Милосављевић, Н. (2013) The effect of parking charges and time limit to car usage and parking behaviour, Transport Policy 30, стр. 125-131
 10. Станковић, С., (2013) Видеманов модел у VISSIM симулационом пакету, Прегледни рад, Техника – Саобраћај, 68 (04), стр. 723-733.
 11. Симићевић, Ј., Вукановић, С. (2013) Утврђивање параметара од којих зависи време тражења слободног паркинг места, Техника, 68(2), стр. 295-301
 12. Ивановић, И., Грујичић, Д., Мацура, Д., Јовић, Ј., Бојовић, Н., (2013) One approach for road transport project selection, Transport Policy 25, стр. 22–29
 13. Ранковић, Б., Јовић, Ј., (2012) Карактеристике транспортних захтева становника руралних подручја, Прегледни рад, UDC:656.11.021:711.434/.438, Техника – Саобраћај, Година 59 (2012) број 4, ISSN 0040-2176, UDC: 62(062.2) (497.1), стр. 609-618.
 14. Марковић, Г., Вукановић, С.,  Бежични системи за потребе ИТС апликација, Прегледни рад, UDC: 621.398:656.1.05, Техника – Саобраћај, Година 59 (2012) број 4, ISSN 0040-2176, UDC: 62(062.2) (497.1), стр. 619-626.
 15. Ђорић, В., Ивановић, И., Грујичић, Д., Утицај редукције капацитета на промену транспортних захтева на скрин линији – Београдска скрин линија, Стручни рад, UDC: 656.117.022.3(497.11-20), Техника – Саобраћај, Година 59 (2012) број 4, ISSN 0040-2176, UDC: 62(062.2) (497.1), стр. 627-634.
 16. Поповић, Ј. (2012) Утицај паркирања на капацитет раскрсница, Прегледни рад, UDC:625.739=861, Техника–Саобраћај, Година 59 (2012) број 5,  UDC:62(062.2)(497.1), ISSN 0040-2176, стр. 791-799
 17. Ћираковић, Л., Вукановић, С., (2012) Новине у Америчком приручнику за капацитет (HCM) 2010. год. за сигналисане раскрснице, стручни рад, UDC:625.739.746.1:656.05=861, Техника–Саобраћај, Година 59 (2012) број 5,  ISSN 0040-2176, стр. 800-804
 18. Басарић, В., Јовић, Ј., Target Modal Split Model, Transport, 26(4), 2011., 418-424, 1648-4142 print / 1648-3480 online
 19. Јовић, Ј., Деполо, В. (2011) The role of trip generation models in sustainable transportation planning in South-East Europe Transport. Transport, 26(1), pp 88 – 95.
 20. Станић, Б., Тубић, В., Челар, Н., 2011. Design and evaluation of a grade-separated intersection: a case study of proposed Belgrade Hipodrom. Transportation Planning and Technology, 34(6), pp 639 – 650.
 21. Станић, Б., Тубић, В., Челар, Н., 2011. Straight Lane Saturation Flow and ITS Rate in Serbian Cities, Transport, 26(3), pp 329 – 334.
 22. Поповић, Ј. Станојев, Л., 2011. Катастар саобраћајне сигнализације - пилот истраживање, Техника – Саобраћај, стр. 122-130.
 23. Вукановић, С., 2010. Интелигентни транспортни системи (ИТС) и управљање саобраћајем - преглед - II део, Техника – Саобраћај 57(2).
 24. Вукановић, С., 2010. Интелигентни транспортни системи (ИТС) и управљање саобраћајем - преглед - I део, Техника – Саобраћај, 57(1).
 25. Деполо, В., 2010. Дугорочне стратегије за смањење загушења на градским уличним мрежама, Техника – Саобраћај 57(2).
 26. Јовић, Ј., Ђорић, В., 2010. Traffic and street network modelling: Belgrade case study, Transport, No. 02.
 27. Јовић, Ј., Ђорић, В., 2009. Application of transport demand modeling in pollution estimation  of a street network , THERMAL  SCIENCE, No.03, pp. 229-243.
 28. Јовић, Ј., Ивановић, И., 2009. ГИС у саобраћајном инжењерству, Техника – Саобраћај, бр. 04.
 29. Поповић, Ј., 2009. Наплата коришћења урбане мреже са циљем смањења саобраћајних загушења, Техника – Саобраћај, 56(1).
 30. Вукановић, С.,  Ђукић, Т., 2008. Транспорт и саобраћај у  Европи -један поглед, Техника – Саобраћај, 55(1).
 31. Ђорић, В., 2008. Моделирање транспортних захтева са аспекта одрживог транспорта и енергетске ефикасности, Техника – Саобраћај, 55(06).
 32. Челар, Н., 2007. Истраживање вредности засићеног саобраћајног тока на основној уличној мрежи града Београда, Техника – Саобраћај, 54(06).
 33. Ђорић, В., 2007. Моделирање еколошких параметара помоћу програмског пакета VISUM на основу Транспортног модела Београда, Техника – Саобраћај, 54(05).
 34. Вукановић, С., 2006. Увођење области ИТС у образовни процес на техничким факултетима , да или не? Техника – Саобраћај, 53(06), стр. 1-6.
 35. Јовић, Ј., Поповић, М., 2006. Concept of Expert System for Modal Split Modeling in Transportation, Yugoslav journal of Operations Research.
 36. Станић, Б., Вукановић, С., Особа, М., 2005. NEW STREET SCENE FOR PEDESTRIAN AND DRIVERS,  Transport, No 06, pp 248-256.

 На Конференцијама домаћим (радови саопштени, дати у Зборницима радова)

 1. Јовић, Ј., Индикатори о одрживом планирању саобраћаја, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 2. Деполо, В., Индикатори у саобраћајном инжењерству, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 3. Ђукић, Т., Анализа отпорности (поузданости) и тачности метода за прорачун динамичких извор-циљ матрица, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 4. Ђорић, В., Вредновање саобраћајних решења у функцији планирања саобраћаја, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 5. Грујичић, Д., Транспортни модели – Искуства у Европи, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 6. Ивановић, И., Управљање мобилношћу - Пример ‘’Града на води’’, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 7. Вукановић, С., Напредни системи управљања саобраћајем светлосним сигналима су део ИТС-а. Да или Не? , ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 8. Поповић, Ј., Челар, Н., Вукановић, С., Приоритет возила јавног масовног превоза путника на сигналисаним раскрсницама, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 9. Челар, Н., Преглед аналитичких модела утврђивања дужине реда на сигналисаној раскрсници, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 10. Челар, Н., Вукановић, С., Поповић, Ј., Алгоритми детекторског управљања, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 11. Поповић, Ј., Станојев, Л., Катастар саобраћајне сигнализације, ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 12. Станковић С., Идејни пројекат управљања саобраћајем на индивидуалним раскрсницама – истраживања, анализе, избор начина и стратегије управљања и разрада пројектантских елемената, Саветовање ТЕС-2010, Суботица, 2010.
 13. Јовић, Ј., Ђорић, В., Transportation Demand Modelling – a Tool for Polution Estimation, SDEWS 2009, Дубровник.
 14. Деполо, В., Sustainable Mobility, Међународни фестивал Градоградња, развој и архитектура,  Москва, 2009.
 15. Јовић, Ј., Transport and Economi Policy, ECTRI TWG G, Stockholm, 2009.
 16. Деполо, В., Одржива мобилност у одрживом граду, Саветовање Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Зборник радова, Нови Сад,  2009.
 17. Станић, Б., Челар, Н., Тубић, В.,  Трпковић, А., "Аналитички приступ избору оптималног саобраћајног решења – пример УМП-а у Београду". Саветовање Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Зборник радова 197-204, Нови Сад,  2009.
 18. Поповић, Ј., Станковић, С., "Могућности примене ИТС-а у земљама у развоју'' Саветовање Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Зборник радова 191-196, Нови Сад,  2009.
 19. Ивановић, И., Стојановић, Д., "Прилагођавање паркинг места у складу са захтевима особа са инвалидитетом – искуства из Београда", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 20. Ивановић, И., "ГИС у саобраћајном инжењерству – искуства у нашим условима", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 21. Челар, Н.,  Станић, Б., Здравковић, П.,  "Предлог система дефинисања  одредишта за вођење саобраћаја на државним путевима првог реда",  Саветовање ТЕС-2008., Сомбор 2008.
 22. Челар, Н.,  "Приказ методологије утврђивања вредности засићеног саобраћајног тока", Саветовање ТЕС-2008., Сомбор 2008.
 23. Вукановић , С., Челар, Н., "Загушења  у саобраћају на градској мрежи. Како их вредновати и како их уз помоћ ИТС-а минимизирати?", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 24. Вукановић, С., "Степен приступачности града Београда", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 25. Ђорић, В., "Моделирање транспортних захтева са аспекта одрживог транспорта и енергетске ефикасности", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 26. Ђукић, Т., Драгутиновић, К., Лазаревић, В., "Искуства и приказ резултата карактеристика пешачког саобраћаја", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 27. Ђукић, Т., Вукановић, С., "Методологија истраживања параметара пешачког саобраћаја", Саветовање ТЕС-2008, Сомбор, 2008.
 28. Вукановић, С., "Друмски саобраћај и његов допринос одрживом развоју", Conference - Towards a Humane City, Нови Сад, 2007.
 29. Вукановић, С., Челар, Н., „Управљање саобраћајем на мрежи путева и улица уз помоћ ИТС-а“, Научно-стручни скуп Рехабилитација и реконструкција путева, Златибор, 2007.
 30. Вукановић, С., "Друмски саобраћај и његов допринос одрживом развоју", Саветовање у сусрет хуманом граду, Нови Сад, зборник радова
 31. Вукановић, С., "Увођење области ИТС у образовни процес на техничким факултетима, да или не?", Саветовање ТЕС 2006, Сомбор, рад саопштен
 32. Вукановић, С., Челар, Н., "Интелигентни транспортни системи у управљању саобраћајем", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 33. Јовић, Ј., "Транспортни модел – алат за планирање и управљање развојем саобраћајног система - искуства Београда", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 34. Станић, Б., Особа, М., Челар, Н., Тубић, В., "Рационализација саобраћајног решења сложене денивелисане раскрснице - студија случаја на примеру раскрснице УМП-а и Радничке улице у Београду" - Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 35. Тубић, В., Вукановић, С. "Методолошке основе за вредновање ефеката од интелигентних транспортних система", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 36. Особа, М., Челар, Н., "Примена микроскопске симулације саобраћаја у вредновању алтернативних пројектантских решења", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 37. Челар, Н., "Преглед актуелних модела прорачуна капацитета сигналисаних раскрсница", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 38. Ђорић, В., "Употреба планерског пакета ВИСУМ у моделирању еколошких параметара", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 39. Ђукић, Т., "Софтверски програм ТРАНСYТ 7Ф - статус улазних података у локалним условима", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
 40. Ђукић, Т., "Основни принципи регулисања саобраћаја на ванградским путевима као основ повећања нивоа услуге - пример пута Чачак-Краљево", Саветовање ТЕС-2006, Сомбор, 2006.
На конференцијама иностраним (Зборник радова, саопштен рад)

 1. Đoric, V. Jović, J., Vukanović, S. (2014) Collection and assessment of instantaneous vehicle emissions on street network, Transport Research Arena 2014, 14-17 April, Paris, pp.1-10
 2. Јовић Ј., Ранковић Плазинић Б., (2013) Transportation demand management in rural areas, Towards a humane city 2013, IV међународно саветовање, 24. и 25. октобар, Нови Сад
 3. Ђорић, В., Ивановић, И., Грујичић, Д. (2013), The potentials of systematic screenline survey in Belgrade, Towards a humane city 2013, међународно саветовање, 24. и 25. октобар, Нови Сад
 4. Ђорић, В., Јовић, Ј. Ивановић, И., Грујичић, Д. (2013), New methodology for instantaneous emissions estimation on street network, Sustainable urban & transport planning - SUTP 2013, International Conference, 16-17 may, Belgrade, CD Proceedings,  476-490
 5. Грујичић, Д., Јовић, Ј., Ивановић, И., Ђорић, В. (2013), Do transport system users recognize the potential of advanced traveler information system?, Sustainable urban & transport planning - SUTP 2013, International Conference,  16-17 may, Belgrade, CD Proceedings,  491-505
 6. Ивановић, И., Јовић, Ј., Грујичић, Д., Ђорић, В. (2013), Users perception of travel time in Belgrade transportation system, Sustainable urban & transport planning - SUTP 2013, International Conference,  16-17 may, Belgrade, CD Proceedings,  506-520
 7. Челар, Н., Поповић, Ј., Вукановић, С. (2013), Methodologies and techniques of experimental determining traffic efficiency on urban network, Sustainable urban & transport planning - SUTP 2013, International Conference,  16-17 may, Belgrade, CD Proceedings,  521-533
 8. Јовић Ј., Ђорић В., Ивановић И., Грујичић Д., (2012) Управљење мобилношћу „софт“ мерама, позивни реферат, Зборник радова, III Саветовање са међународним учешћем, Транспорт и логистика – европске перспективе, Травник-Влашић, 31.05.-01.06.2012. стр. 46-55
 9. Вукановић, С., Управљање саобраћајем светлосним сигналима – перспективе, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 55-60, ISBN 978–86–7395–300–7
 10. Ђукић, Т., Вукановић, С., Улога и значај ИЦ матрица у динамичком управљању саобраћајем, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 74-77, ISBN 978–86–7395–300–7
 11. Јовић, Ј., Утицај временских прилика на транспортни систем и мобилност, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 101-104, ISBN 978–86–7395–300–7
 12. Поповић, Ј., Челар, Н.,Време путовања као индикатор саобраћајних загушења, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 83-87, ISBN 978–86–7395–300–7
 13. Челар, Н., Анализа компоненти временских губитака, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 88-89, ISBN 978–86–7395–300–7
 14. Челар, Н.,  Техника истраживања временских губитака коришћењем података са ГПС-а, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 229-231, ISBN 978–86–7395–300–7
 15. Грујичић, Д., Ђорић, В., Ивановић, И., Утицај информисања на понашање и мобилност становника, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 113-117, ISBN 978–86–7395–300–7
 16. Ђорић, В., Ивановић, И., Грујичић, Д., Анализа промене транспортних захтева на скрин линији – београдска скрин линија, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 118-120, ISBN 978–86–7395–300–7
 17. Ивановић, И., Грујичић, Д., Ђорић, В., Еколошки „фоотпринт“ у планирању саобраћајне инфраструктуре, ТЕС 2012, 10. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја, Међународно саветовање Саобраћајно инжењерство у функцији ефикасног саобраћаја, стр. 139-144, ISBN 978–86–7395–300–7
 18. Басарић, В., Ђорић, В., Богдановић, В., Врачаревић, Р., Јовић, Ј., Митровић, Ј., Аерозагађење у функцији параметара саобраћаја, коришћења земљишта  и метеоролошких услова, научни скуп “ENVIROSCIENCE NS”, септембар 2012., ISBN 978-86-910591-4-9
 19. Вукановић, С., "Напредни системи управљања саобраћајем светлосним сигналима", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 31.
 20. Челар, Н., "Методологија и технике утврђивања временских губитака на сигналисаној раскрсници", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 32.
 21. Поповић, Ј.,  "Оптимизација светлосних сигнала применом генетских алгоритама", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 53.
 22. Грујичић, Д., Ивановић, И., Ђорић, В., Јовић, Ј., "Напредне процедуре у планирању саобраћаја у складу са захтевима одрживог развоја", III Међународни научни сипозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА, Добој, 24 и 25. 11.2011.стр. 10.
 23. Ђорић, В., Traffic Environmental Influence Assessment In Serbia, ECOS 2011, The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Srbija, 4-7 jul, 2011.
 24. Ивановић, И., Јовић, Ј.,  ''ГИС као подршка у решавању проблема заштите животне средине од саобраћаја'', ЕКОЛОГИЈА  И САОБРАЋАЈ, Влашић, Босна и Херцеговина, 2011
 25. Грујичић, Д., Јовић, Ј., ''Транспортни модели и екологија'', ЕКОЛОГИЈА  И САОБРАЋАЈ, Влашић, Босна и Херцеговина, 2011
 26. Ђорић, В., Јовић, Ј., ''Процена утицаја саобраћаја на животну средину моделирањем транспортних захтева'', ЕКОЛОГИЈА  И САОБРАЋАЈ, Влашић, Босна и Херцеговина, 2011
 27. Ђорић, В., Ивановић, И., Грујичић, Д., "Development of light rail system in Belgrade – modeling approach to scenario analysis", REACT Conference, Београд, 2011
 28. Поповић, Ј., Вукановић, С., Челар, Н., "Travel time as the results of traffic control and management measures", ISEP Љубљана 2011, саопштен зборник радова.
 29. Вукановић, С., Traffic management engineering and safety – Road Accidents in Serbia, Mobilita, Братислава, 2011., 171-176
 30. Деполо, В., Politika upravljanja parkiranjem, 3rd International Conference 2011 "Towards a human city", Нови Сад, 2011., 3–22, ISSN 978-86-7892-349-4
 31. Јовић, Ј., Вукановић, С., Ђорић, В., Sustainable Transportation Modeling – Case Study of Belgrade, European Transport Conference, Glasgow, 2010
 32. Јовић, Ј., Вукановић, С., Transport model of Belgrade – Q-V-D relationship on main network, Int Conference Research in Transport and Logistic, Istanbul, 2009
 33. Челар, Н., Вукановић, С., "Traffic Management Measures as the Results of Level of Service Survey - the Case Study of Belgrade", ЕТЦ Холандија 2007, саопштен зборник радова.
 34. Вукановић, С., Челар, Н., "Estimation of level of service on urban network as input to ITS travel information", ИСЕП Љубљана, 2007, саопштен зборник радова.
 35. Вукановић, С., Челар, Н., Милосављевић, С., "Level of service on urban network. how to use it as input to passanger travel informations based on ITS", Poster presentation MOBILITA ´07, Bratislava
 36. Ђукић, Т., "Корисни интернет сајтови", Скуп за едукацију, мај 2007., Београд
 37. Вукановић, С.,  "An approach to the introduction of ITS into process of education at technical faculties", ИСЕП 2006, Љубљана
 38. Јовић, Ј., "TRANSPORT MODEL OF BELGRADE - preparation of main street network", 8.Kongres o cesta in prometu, Порторож, 2006.
 39. Јовић Ј., Вукановић С. “TRANSPORT MODEL OF BELGRADE - CASE STUDY“, European Transport Conference- Strasbourg 2005god.

 

Магистарске и докторске тезе

 1. Никола Челар (2007), Прилог истраживању меродавних вредности засићеног тока на сигналисаним раскрсницама, магистарски рад, Саобраћајни факултет
 2. Владимир Ђорић (2010), Моделирање саобраћаја на мрежи – пример Београда, магистарски рад, Саобраћајни факултет
 3. Никола Челар (2013) Прилог анализи саобраћајног процеса на сигналисаној раскрсници, докторска дисертација, Саобраћајни факултет
 4. Владимир Ђорић (2013) Истраживање и моделирање емисија возила у функцији моделирања саобраћајних токова на уличној мрежи, докторска дисертација, Саобраћајни факултет
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.