Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)  

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 ММТИБ1 Изборни блок ММТ1 1 36
3 ММТПР22 Стручна пракса 2 4
4 ММТДП23 Мастер рад 2 20


Предмети изборног блока ММТ1
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 ММТКМ101 Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама 1 6
2 ММТТК102 Менаџмент у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
3 ММТУИ103 Транспортна политика [презентација предмета] 1 6
4 ММТК104 Базе података у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
5 ММТГТ105 Географија транспортних система [презентација предмета] 1 6
6 ММТСЈ106 Страни језик у пословним комуникацијама [презентација-француски] [презентација-немачки] [презентација-енглески] 1 4
7 ММТММ107 Системи квалитета и методе система квалитета [презентација предмета] 1 6
8 ММТИЕ108 Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
9 ММТТЕ109 Транспортна економика [презентација предмета]
1 6
10 ММТПО110 Пројектовање организације у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
11 ММТМТ201 Међународни менаџмент у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
12 ММТФМ202 Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
13 ММТУП203 Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
14 ММТГК204 Глобалне комуникације [презентација предмета] 1 6
15 ММТОЈ205 Односи са јавношћу и интегрисане маркетинг комуникације у транспорту [презентација предмета] 1 6
16 ММТРО206 Регулаторни оквири и политика комуникација у ЕУ [Неће се реализовати у текућој школској години] 1 6
17 ММТСМ207 Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама [презентација предмета] 1 6
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.