Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)
  Шифра Назив предмета С/T  ЕСПБ
1 МЖЕИБ1 Изборни блок МЖЕ1 1 30
2 МЖЕПР21 Стручна пракса 2 10
3 МЖЕДП22 Мастер рад 2 20


Предмети изборног блока МЖЕ1:
 

РБ Шифра Назив предмета С/T ЕСПБ
1 МЖЕОИ101 Детерминистички модели операционих истраживања 1 4
2 МЖЕАР102 Анализа ризика 1 6
3 МЖЕМЖ103 Моделирање у железничком саобраћају 1 7
4 МЖЕТЕ104 Одабрана поглавља из технологије и експлоатација железничког саобраћаја 1 7
5 МЖЕТР105 Теорија рада оператора, железничке мреже и организација вуче [презентација предмета] 1 7
6 МЖЕШУ106 Виши курс шинских урбаних система [презентација предмета] 1 5
7 МЖЕПО107 Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање железничке инфраструктуре 1 7
8 МЖЕРЖ108 Одабрана поглавља из транспорта робе железницом [презентација предмета] 1 5
9 МЖЕИТ109 Информационе технологије 1 5
10 МЖЕСМ110 Стратешки менаџмент у железничком инжењерству 1 5
11 МЖЕПП111 Управљање пословним процесима у железничком саобраћају 1 5
12 МЖЕММ112 Маркетинг менаџмент на железници 1 5
13 МЖЕВУ113 Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају 1 5
14 МЖЕБВ114 Системи возова великих брзина 1 5
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.