Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Предмети на основним студијама

Организација вуче возова (OVVZE073)
Рад оператора и железничке мреже (ROMZE071)
Економика железничког саобраћаја и транспорта
Организација железничког саобраћаја I
Организација и менаџмент у железничком саобраћају и транспорту
Управљање железничким саобраћајем и транспортом
Техничке и експлоатационе карактеристике железничких возила
Железнички СС уређаји средства везе
Динамика возова
Шински урбани системи (SUSZE063)
Примена телематике и аутоматизација процеса у железничком саобраћају
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.