Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мастер радови

2011

АУТОР: ИЛИЋ, Бранислав          
НАСЛОВ: Поређење техничко-експлоатационих и економских параметара магнетно-левитационих и класичних система возова великих брзина: мастер рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан


2010

АУТОР: СТАНИШИЋ, Јасмина        
НАСЛОВ: Анализа модела приступа тржишту у даљинском железничком путничком саобраћају у земљама ЕУ и могућности њихове примене у Србији: мастер рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: АРЕЖИНА, Мирјана         
НАСЛОВ: Одржавање пруга и возова великих брзина: дипломски рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан

АУТОР: ЗЛАТКОВИЋ, Александар    
НАСЛОВ: Анализа управљања буком код железничких возила: дипломски рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.