Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Дипломски радови

2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990


2010


АУТОР: ЈОСИПОВИЋ, Снежана
НАСЛОВ: Истраживање потребног броја локомотива за организацију теретног саобраћаја ЖС до 2025. године: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: АДАМОВИЋ, Дарко
НАСЛОВ: Сегментација тржишта у циљу уводјења концепта управљања приходима у железничка предузећа: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ДОЗЕТ, Дејан
НАСЛОВ: Систем за подршку одлучивању при расподели празних кола на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ВАГИЋ, Ненад
НАСЛОВ: Уводјење централног информационог система ЕРП у пословање предузећа применом МС Пројецт-а: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТИХОМИРОВИЋ, Сладјана
НАСЛОВ: Примена ДЕА методе за мерење ефикасности железничких предузећа са посебним освртом на ЈП "Железнице Србије": дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МАДИЋ, Мирослав
НАСЛОВ: Управљање процесом распоредјивања возопратног особља на железници применом декомпозиционих алгоритама математичког програмирања: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЂОРЂЕВИЋ, Милош
НАСЛОВ: Дијагноза организационе структуре железничких компанија коришћењем експертног система "Организациони консултант": дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша


2009


АУТОР: ПЕМАЦ, Иван
НАСЛОВ: Истраживање побољшања функционисања железничког саобраћаја на деоници пруге Стара Пазова - Сид: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ЛАЗАРЕВИЋ, Катарина
НАСЛОВ: Оцена релативне ефикасности пословања "Зелезнице Србије" применом ДЕА методе: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИТРОВИЋ, Милан
НАСЛОВ: Примена генетског алгоритма у решавању оптимизационих проблема на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТАДИЋ, Весна
НАСЛОВ: Приказ постојећих теорија из области динамике контакта точак-шина, применљивих у савременим програмским пакетима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан

АУТОР: ТАБАКОВИЋ, Драгана
НАСЛОВ: Примена савремених управљачких метода у анализи локације дистрибутивних канала железничких транспортних услуга: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИХАЈЛОВИЋ, Ненад
НАСЛОВ: Развој модела за прогнозу броја путника у систему Беовоза применом вештачких неуронских мреза: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ИЛИЈЕВСКА, Марија
НАСЛОВ: Примена система за подршку одлучивању код телекомуникационог оператера: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: РАФАИЛОВИЋ, Ана
НАСЛОВ: Оцена пројеката и инвестиционо одлучивање на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СЕДЛАРЕВИЋ, Светлана
НАСЛОВ: Реструктурирање ЈП ПТТ "Србија" применом МС Пројецт-а: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ШУЊИЋ, Александар
НАСЛОВ: Декомпозициони приступ управљања развојем структуре теретног колског парка железнице: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТОСИЋ, Александар
НАСЛОВ: Управљање људским ресурсима на железници применом ТОПСИС методе: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИЛУТИНОВИЋ, Иван
НАСЛОВ: Мултидимензионални приступ процени предлога пројеката на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша


2008


АУТОР: МИШУРИЋ, Славиша
НАСЛОВ: Управљање процесом асигнације локомотива коришћењем декомпозиционог алгоритма математичког програмирања: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МЛАДЕНОВИЋ, Вељко
НАСЛОВ: Маркетинг концепт управљања контејнерским превозом на железници применом фази вишекритеријумског одлучивања: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТОШИЋ, Димитрије
НАСЛОВ: Савремени системи продаје превозних услуга у железничком путничком саобраћају: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ВУКОВИЋ, Горан
НАСЛОВ: Примена хеуристичких метода у решавању проблема распоредјивања и рутирања на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТОМАН, Вићаско
НАСЛОВ: Управљање приходима у железничком путничком саобраћају коришћењем фуззy логике: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: КЕЦМАН, Павле
НАСЛОВ: Утицај кашњења на доношење одлуке оператора о куповини трасе: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: СТАНКОВИЋ, Владимир
НАСЛОВ: Испитивање оправданости повећања нивоа осигурања путно-пружног прелаза "Ристовац": дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ИВАНКОВИЋ, Арабела
НАСЛОВ: Истраживање искоришћености пропусне моћи пруге (Београд)-Ресник-Врбница-(Бар): дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


2007


АУТОР: МИЛОСЕВИЋ, Слађана
НАСЛОВ: Примена процес менаџмента у комутацијама ИЈ Лесковац: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СУНДЕК, Јелена
НАСЛОВ: Сценарио прогноза развоја поштанских услуга до 2010. године: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЖИВКОВИЋ, Бојана
НАСЛОВ: Примена портфолио концепта у анализи услуга ЈП ПТТ саобраћаја "Србија": дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: БАСАРИЋ, Марко
НАСЛОВ: Компаративна анализа савремених гарнитура за регионални саобраћај у Европи: дипломски рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан

АУТОР: РАТКОВИЋ, Томислав
НАСЛОВ: Анализа ефеката модернизације електричних локомотива 444 кроз техничко експлоатационе показатеље рада у гарантном року: дипломски рад
МЕНТОР(и): Костиц, Драгутин

АУТОР: ГАЈИЋ, Милица
НАСЛОВ: Примена пројецт манагемента у развоју фиксне телекомуникационе мреже: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ДЈОРИЋ, Данијела
НАСЛОВ: Оцена елемената квалитета превозне услуге на релацији Београд-Вричин-Београд са посебним освртом на уводјење нове кружне линије у Врчину: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: НОВАКОВИЋ, Александар
НАСЛОВ: Примена СWОТ анализе у стратешком пословању на примеру шпедитерског предузећа: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ПЕЉЕВИЋ, Ива
НАСЛОВ: Портфолио анализа услуга у телекомуникацијама: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: РАДОСАВЉЕВИЋ, Горан
НАСЛОВ: Истраживање могућности побољшања шинских урбаних система на територији Новог Београда: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: БРКИЋ, Иван
НАСЛОВ: Модел за мерење пословне успешности поште: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша


2006


АУТОР: ДОБРОСАВЉЕВИЋ, Љупка
НАСЛОВ: Примена процес менаџмента у експрес преносу пошиљака: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МАЦВАНСКИ, Драгана
НАСЛОВ: Управљање односима са клијентима (ЦРМ) на железници коришћењем фуззy логике: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ВЛАИСАВЉЕВИЋ, Дијана
НАСЛОВ: Примена концепта управљања односима са корисницима - ЦРМ у телекомуникационом саобраћају: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ПЕТРОВИЋ, Јелена
НАСЛОВ: Истраживање могућности побољшања система одржавања вучних возила ЖС савременим методама евидентирања и ажурирања података: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: РАКОЊАЦ, Марија
НАСЛОВ: Унапредјење сервиса у поштанским системима коришењем стратешког бенчмаркинга: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: РИСТАНОВИЋ, Драгослав
НАСЛОВ: Решавање проблема расподеле празних теретних кола на железници применом стохастицког линеарног програмирања: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СТАНОЈЕВИЋ, Немања
НАСЛОВ: Савремени приступ проблему возног диспечирања: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СТОЈАНОВИЋ, Ана
НАСЛОВ: Дијагноза организационе структуре Поште Србије применом експертног система " Организациони консултант": дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЦЕРОВИЋ, Славица
НАСЛОВ: Квалитет и менаџмент у поштанском саобраћају: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ДИМИТРИЈЕВИЋ, Марија
НАСЛОВ: Стратешка анализа пословања поштанских оператора применом криве искуства: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ВУЈЧИЋ, Игор
НАСЛОВ: Обука и развој кадрова у поштанском систему: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ВУЧЕТИЋ, Јелена
НАСЛОВ: Систем ОПТИМУС и његов развој као пример примене телематике на Железницама Србије: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ШЕЛМИЋ, Милица
НАСЛОВ: Управљање пројектима коришћењем модела линеарног програмирања: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ВУКАНОВИЋ, Јелена
НАСЛОВ: Истраживање могућности примене ИСДН на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ВОЗАР, Бојан
НАСЛОВ: Истраживање могућности примене нових технологија обраде возова на граничним прелазима са посебним освртом на могућност увођења заједничке вуче са суседним железничким управама: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: МУНИТЛАК, Слободан
НАСЛОВ: Компаративна анализа организационих структура пословних система за експрес пренос пошиљки у Србији: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша


2005


АУТОР: СТОЈКОВИЋ, Маја
НАСЛОВ: Примена концепта ЦРМ - (Цустомер Релатионсхип Манагемент) у поштанском саобраћају: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИЛЕВ, Тања
НАСЛОВ: Квалитативна анализа поштанских стратегија: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ПОПОВ, Јелена
НАСЛОВ: Примена система стандардизације у пошти коришћењем концепта управљања пројектима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: БЛИЗНАКОВИЋ, Јагода
НАСЛОВ: Анализа експлоатационих показатеља модернизованих локомотива 444: дипломски рад
МЕНТОР(и): Костиц, Драгутин

АУТОР: МИЛИЋ, Ана
НАСЛОВ: Примена стратегије управљања односа са корисницима у електронском пословању: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЈАЊИЋ, Велинка
НАСЛОВ: Примена бенцмаркинга на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: БОСКОВИЋ, Санела
НАСЛОВ: Истраживање и предлог будуће организације железничког саобраћаја на коридору X: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ВУЛИЋ, Натаса
НАСЛОВ: Примена Бранцх&Боунд методе у управљању пројектима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: БАРБАРА, Миодраг
НАСЛОВ: Примена техника менаџмента за ефикасно и ефективно функционисање Цалл центра: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МАКСИМЧЕВ, Драган В.
НАСЛОВ: Управљање реализацијом стратегије Поште Србије помоћу пројеката: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СИМИЋ, Жељко
НАСЛОВ: Примена бенчмаркинга у поштанским системима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТОСИЋ, Немања
НАСЛОВ: Методе и технике за повећање профитабилности и прилагодљивости железнице: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ОБРАДОВИЋ, Јасмина
НАСЛОВ: Управљање људским ресурсима у поштанском систему применом мотивације запослених: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: БАБИЋ, Бранка
НАСЛОВ: Анализа и оцена стратегија у функцији избора програма обнове ЖТП "Београд": дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ТАНКОСИЋ, Иван
НАСЛОВ: Модели и алгоритми за управљање железничким и интермодалним операцијама: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЈОВАНОВИЋ, Милан
НАСЛОВ: Стратешки менаџмент телекомуникационих оператера: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИКИЋ, Драган
НАСЛОВ: Истраживање могућности побољшања трамвајског саобраћаја у Београду: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: НУЈКИЋ, Ана
НАСЛОВ: Модел стратешког менаџмента услуге директне поште: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СУЗЊЕВИЋ, Наташа
НАСЛОВ: Истраживање елемената квалитета превозне услуге Беовоза са посебним освртом на приступ том систему путника из и за Панчево: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: МИЛИЋ, Александар
НАСЛОВ: Примјена концепта управљања пројектима у шпедицији: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: КОВАЦЕВИЋ, Љубо
НАСЛОВ: Примена процес менаџмента у поштанском саобраћају: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша


2004


АУТОР: РАДИЋ, Зоран
НАСЛОВ: Истраживање могућности унапредјења пограничних операција на граничним прелазима Суботица-Келебија и Шид-Товарник: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: РАДОЊИЋ, Зорица
НАСЛОВ: Истраживање саобраћајних и безбедносних потреба примене ГСМ-Р система на коридору X: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: СТОЈАНОВИЋ, Драгољуб
НАСЛОВ: Wеб маркетинг као инструмент за ефективно пословање на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: КУЗЕЉЕВИЋ, Лела
НАСЛОВ: Истраживање могућности бољег функционисања ревитализоване пруге уског колосека Шарган-Витаси-Вардиште на савременим маркетиншким принципима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: БРАЈКОВИЋ, Душан
НАСЛОВ: Дефинисање методологије за одредјивање најповољнијих коридора шинских урбаних система: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: НЕШКОВИЋ, Иван
НАСЛОВ: Избор модела организационе структуре шпедитерских предузећа: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИЛЕНКОВИЋ, Милош
НАСЛОВ: Примена интелигентних транспортних система у железничком саобраћају: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИЛУТИНОВИЋ, Ивана
НАСЛОВ: Компаративна анализа метода за оцену инвестиционих пројеката на железници: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЗЛАТКОВИЋ, Дејан
НАСЛОВ: Примена пројецт манагемента у имплементацији пројекта франшизинга у Пошти Србије: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: СУЛЕЈМАНИ, Аида
НАСЛОВ: Нови маркетинг концепт Беовоз система: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ПРОКИН, Анђела
НАСЛОВ: Управљање пословним процесима у пошти: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: НЕСКОВИЋ, Драгана
НАСЛОВ: Истраживање могућности побољшања и модернизације постојећег шинског урбаног система Београда: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир
ГОД.ДИП.: 2004

АУТОР: ЈОВАНОВИЋ, Слободан
НАСЛОВ: Тактички модел за управљање процесом расподеле теретних кола: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЗОНИЦ, Владислав
НАСЛОВ: Оптимизација јединица вуче на територији ЈЖТП Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: БОГОСАВЉЕВИЋ, Дејан
НАСЛОВ: Истраживање искоришћености пропусне моци пруга Коридора X у перспективи: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


2003


АУТОР: ПАВЛОВИЋ, Милан
НАСЛОВ: Истраживање начина обезбеђења довољног броја маневарских локомотива у перспективи: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: РИСТОВИЋ, Арсен
НАСЛОВ: Истраживање могућности увођења шинског урбаног система на релацији центар града-Аеродром Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ЂУКИЦ, Марко
НАСЛОВ: Избор и прорачун перформанси дизел-маневарских локомотива: дипломски рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан

АУТОР: ЗИВКОВИЋ, Драгана
НАСЛОВ: Истраживање и предлог организације даљинског путничког саобраћаја Србије: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ПАНИЋ, Андрија
НАСЛОВ: Истраживање потреба за модернизацијом коридора X кроз Југославију: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


2002


АУТОР: ШОПИЋ, Петар
НАСЛОВ: Функционисање железничког саобраћаја Србије у условима санкција и ратних дешавања - Последице и поуке: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ТОМИЋ, Марина
НАСЛОВ: Истраживање структуре теренског колског парка обзиром на примену савремених технологија транспорта: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: НЕДИЋ, Зоран
НАСЛОВ: Организационо позиционирање услуге Пост Еxпресс у пошти Србије: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: МИЛИЋ, Душан
НАСЛОВ: Унапређење система канала дистрибуције на мрежи путничког саобраћаја ЗТП-а "Београд": дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша

АУТОР: ЈЕРЕМИЋ, Марко
НАСЛОВ: Возно-динамичке перформансе гарнитура са самонагињућим сандуком: дипломски рад
МЕНТОР(и): Русов, Срђан

АУТОР: МАВРЕНОВИЋ, Владимир
НАСЛОВ: WЕБ дизајн и интерактивни маркетинг процес у ИНТЕРНЕТ-у: дипломски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша2001


АУТОР: СКЕМБОВИЋ, Тамара
НАСЛОВ: Прогнозирање основних величина у саобраћају после значајних поремећаја на примеру ЖТП-а Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ЂОГАТОВИЋ, Марко
НАСЛОВ: Информатички алгоритам аутоматског распоређивања пацијената по ресурсима лечилишта: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: БЛАГОЈЕВИЋ, Александар
НАСЛОВ: Истраживање потреба и могућности бољег функционисања пруге Београд-Бар на деоници Ужице-Подгорица: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


2000


АУТОР: РАЦКОВИЋ, Татјана
НАСЛОВ: Планирање величине и структуре теретног колског парка ЈЖ: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: МАКСИМОВИЋ, Јовица
НАСЛОВ: Истраживање функционисања станице Ужице у условима повећања обима саобраћаја: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ЂУКЕЛИЦ, Владимир
НАСЛОВ: Прорачун и избор компоненти напојног уређаја станичних сс постројења: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: НЕШИЋ, Драган
НАСЛОВ: Утврђивање неопходних техничко-експлоатационих карактеристика возила потребних за саобраћај возила по планираној прузи Нови Београд - Аеродром "Београд" - Батајница: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ИВОШЕВИЋ, Јово
НАСЛОВ: Оправданост и могућност примене возила са нагињућим сандуком на мрежи пруга ЈЖ: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ИЛИЋ, Кристина
НАСЛОВ: Аутоматско вођење возова магнетно-лебдеће железнице: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ЈОВАНОВИЋ, Предраг
НАСЛОВ: Испитивање потреба и могућности за примену вишеструке вуче на прузи Београд - Бар: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1999


АУТОР: ШОРМАЗ, Жељко
НАСЛОВ: Последице распада СФР Југославије на железницки систем ЈЖ, упоређење са одабраним железницама Европе и правци развоја: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ПАНТОС, Милан
НАСЛОВ: Истраживање оптималних техничко експлоатационих карактеристика возила путничког саобраћаја на мрежи неелектрифицираних пруга Војводине: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ДЕЛИЋ, Стеван
НАСЛОВ: Дефинисање основних експлоатационо-техничких перформанси возова за регионални саобраћај: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: МИКОВИЋ, Драгана
НАСЛОВ: Истраживање утицаја убрзања и максималне брзине на величину инсталисане снаге возила и пропусну моћ пруга: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1998


АУТОР: ЈОЦИЋ, Слободан
НАСЛОВ: Информациони систем за евидентирање библиографских јединица: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ЛАСИЦА, Дејан
НАСЛОВ: Унапређење процеса одржавања железничких вучних возила формирањем базе података за праћење и анализу овог процеса: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: МЛИНАР, Наташа
НАСЛОВ: Истраживање потреба и могућности бољег функционисања пруге Београд-Бар на деоници Ужице Тер.-Бар: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ТРНИНИЋ, Дамир
НАСЛОВ: Савремени информациони системи као подршка научно-стручним скуповима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ЂЕРАСИМОВИЋ, Радомир
НАСЛОВ: Истраживање потреба и могућности унапређења железницког саобраћаја на релацији Ужице - Краљево: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: БАНКОВИЋ, Милан
НАСЛОВ: Провера могућности пропуштања различитог броја возова пругом Краљево-Косово Поље на бази различитих поступака прорачуна пропусне моћи: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ВУЈОВИЋ, Драган
НАСЛОВ: Провера пропусне моћи деоница пруга ниског чвора и предлог мера: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1997


АУТОР: МИТРОВИЋ, Мирјана
НАСЛОВ: Оптимизација броја јединица вуче за организацију службе вуче приградско-градског саобраћаја на мрежи електрифицираних пруга ЈЖ: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: АНЂЕЛКОВИЋ, Бранимир
НАСЛОВ: Израда пакета програма за утврђивање оптималног распореда јединица вуче на бази саобраћајних захтева: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1996


АУТОР: ТАНАЦКОВ, Илија
НАСЛОВ: Симулација процеса кочења воза: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: СТАНКОВИЋ, Драган
НАСЛОВ: Избор оптималне локомотиве за рад на мрежи пруга за велике брзине: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: МАТИЈЕВИЋ, Виолета
НАСЛОВ: Истраживање могућности побољшања организације вуче возова у јужнобанатском региону (Панчево-Вршац-Зрењанин): дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1995

АУТОР: МАРИЋ, Мишко
НАСЛОВ: Истраживање елемената турнуса особља вуче секције за вучу возова Београд са предлозима мера за побољшање: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ШУЉИЋ, Вехбија
НАСЛОВ: Системи за аутоматизацију железничког саобраћаја на међустаничном растојању: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ДИНИЋ, Бојан
НАСЛОВ: Рачунарско праћење сметњи на сигнално-сигурносним уређајима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: СИДА, Мирослав
НАСЛОВ: Комуникациона мрежа воза у информационом систему железнице: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: РАДИВОЈЕВИЋ, Мирољуб
НАСЛОВ: Телекомуникациони уређаји за заштиту и обавештавање радника, код радова под саобраћајем: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: КУНИЋ, Горан
НАСЛОВ: Рационализација мреже јединица вуче на територији ЈЖТП Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1994


АУТОР: ВУКОВИЋ, Дубравка
НАСЛОВ: Оправданост увођења савремених дизел моторних возова и нове организације саобраћаја на неелектрифицираним пругама ЈЖ: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ИЛИЋ, Мирјана
НАСЛОВ: Прилагођавање сигнално-сигурносних уређаја захтевима великих брзина: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: КОЦИЋ, Саша
НАСЛОВ: Европски систем вођења возова: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ПЕТРОВИЋ, Бобан
НАСЛОВ: Информациони системи за пруге великих брзина: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: РАДМИЛОВИЋ, Сања
НАСЛОВ: Стабилни део АТЦ-а и оптимизација локације контролних тачака: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: МИЛАНОВИЋ, Јово
НАСЛОВ: Истраживање могућности примене персоналних рачунара у функцији праћења саобраћаја индустријске железнице термоелектране "Никола Тесла" у Обреновцу: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ТРИВИЋ, Саша
НАСЛОВ: Магнетно-лебдећа железница, као један од могућих праваца развоја железнице будућности: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: БЛАЖИЋ, Драган
НАСЛОВ: Истраживање и дефинисање метода за прецизно мерење масе железницких кола у покрету: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: НИКОВИЋ, Батрић
НАСЛОВ: Информациони систем за праћење и управљање вагонима у луци Бар : дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: КОТАРАС, Сандра
НАСЛОВ: Могућност примене електро локомотива мањих снага на мрежи пруга ЈЖТП Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ЗОГОВИЋ, Дарко
НАСЛОВ: Системи преноса података између возила и шина: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран


1993


АУТОР: ЈАРИЋ, Зоран
НАСЛОВ: Телекомуникациони системи за регулисање саобраћаја: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: РАДОВАНОВИЋ, Саса
НАСЛОВ: Телекомуникациони системи за управљање саобраћајем: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: БАБИЋ, Гордана
НАСЛОВ: Европски систем кабинске сигнализације: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: САВКИЋ, Драгослав
НАСЛОВ: Истраживање пропусне моћи железницких пруга у условима радио вођења возова: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ЧУЛАФИЋ, Владица
НАСЛОВ: Моделовање и рачунарско управљање кретањем воза у режиму кочења: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: МАНИЋ, Срђан
НАСЛОВ: Прорачун броја електромоторних гарнитура за организацију приградског и градског саобраћаја Београд по фазама изградње чвора Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: АНРЕЕВ, Валентин
НАСЛОВ: Мерене масе кола у функцији аутоматизације рада железницког саобраћаја: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: МИЋИЋ, Миленко
НАСЛОВ: Савремене тенденције развоја станичних сигнално-сигурносних уређаја: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: НИКОЛИЋ, Зоран
НАСЛОВ: Локомотивске радио-диспечерске везе: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: МАРКОВ, Никола
НАСЛОВ: Технички услови и уређаји за обезбеђење и регулисање саобраћаја на путним прелазима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран


1992


АУТОР: ЗАКИЋ, Драгомир
НАСЛОВ: Системи диспечерске централизације: (телекоманда - системи без преноса података на уређаје на возу): дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ДИМИТРОВ, Гордана
НАСЛОВ: Технички системи за регулисање и обезбеђење саобраћаја у рејону железничке станице: (станицни сигнално-сигурносни уређаји): дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ЈОКИЋ, Лидија
НАСЛОВ: Маркетинг информациони систем железнице: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: БУДРАК, Звонко
НАСЛОВ: Информациони системи железничких путничких станица: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: КАРАХАЛИОС, Григориос
НАСЛОВ: Истраживање могућности подизања нивоа одржавања железничких возила новим методама и средствима: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ВУКША, Момчило
НАСЛОВ: Системи за вођење и управљање возовима великих брзина: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: СЕГАН, Милан
НАСЛОВ: Истраживање узрока и последица ванредних догађаја у којима би учествовале локомотиве ЈЗ 441 на територији ЖТП Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1991


АУТОР: МАКСИМОВИЋ, Милан
НАСЛОВ: Истраживање утицаја отказивања редовних и увођења ванредних теретних возова на планирање рада у радној јединици за вучу возова Београд: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир

АУТОР: ТЕРЗИЋ, Зоран
НАСЛОВ: Стање информационих система за управљање саобраћајем на ЈЗ: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: МАРКОВИЋ, Будимир
НАСЛОВ: Одређивање дужина просторних одсека коришћењем рачунара: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: НИКОЛИЋ, Милета
НАСЛОВ: Железничка бука: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ЂУРИЧАНИН, Дејан
НАСЛОВ: Техничко-технолошка оправданост уградње савремених сигнално-сигурносних уређаја на прузи Гостун-Титоград: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: РОСИЋ, Слободан
НАСЛОВ: Избор оптималног воза за железницки приградски саобраћај у Београду: дипломски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир


1990


АУТОР: РАКИЋ, Драган
НАСЛОВ: Систем за аутоматизацију рада станице Београд ранзирна: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: УСЕВ, Тони
НАСЛОВ: Техничко-технолошка оправданост уградње савремених сигнално-сигурносних уређаја на прузи Титов Велес - Гевгелија: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран

АУТОР: ИЛИЋ, Александар
НАСЛОВ: Техничко-технолошка оправданост уградње савремених сигнално-сигурносних уређаја на прузи Титово Ужице - Гостун :дипломски рад
МЕНТОР(и): Ерор, Стево
Аврамовић, Зоран

АУТОР: МИЛУТИНОВИЋ, Димитрије
НАСЛОВ: Оптимизација вишеетапног развоја капацитета једноколосечне пруге Лапово - Краљево: дипломски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.