Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т) 


Листа обавезних предмета
 
РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МОИЛЦ11 Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају 1 6
2 МОИМР12 Меки рачун и примене у саобраћају 1 6
3 МОИИБ1 Изборни блок МОИ1 1 18
4 МОИММ21 Математичко моделирање транспортних мрежа 2 5
5 МОИПР22 Стручна пракса 2 5
6 МОИДП23 Мастер рад 2 20Предмети изборног блока МОИ1
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МОИОА101 Пројектовање оптимизационих апликација [презентација предмета] 1 5
2 МОИДМ102 Детерминистички модели операционих истраживања 1 4
3 МОИИС103 Интелигентни саобраћајни системи у управљању саобраћајем 1 4
4 МОИСТ104 Теорија саобраћајног тока и симулација 1 4
5 МОИТП105 Терминали и паркирање 1 5
6 МОИТР106 Системи транспорта робе 1 5
7 МОИОВ107 Meтaхeуристички aлгoритми инспирисaни прирoдoм и примeнe у сaoбрaћajу [презентација предмета] 1 6
8 МОИИТ108 Технологије интермодалног транспорта 1 6
9 МОИТС109 Телекомуникациони саобраћај 1 6
10 МОИОП110 Оперативно планирање претоварних процеса 1 6
11 МОИОМ111 Логистика опасних материја 1 6
12 МОИКМ112 Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама 1 6

 

Meтaхeуристички aлгoритми инспирисaни прирoдoм и примeнe у сaoбрaћajу
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.