Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)  

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МЛОИБ1 Изборни блок МЛО1 1 30
2 МЛОИБ2 Изборни блок МЛО2 1 6
3 МЛОПР22 Стручна пракса 2 4
4 МЛОДП23 Мастер рад 2 20Предмети изборног блока МЛО1
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МЛОИТ101 Технологије интермодалног транспорта 1 6
2 МЛОЛЦ102 Планирање и пројектовање логистичких центара 1 6
3 МЛОИС103 Посебна поглавља индустријског транспорта и складишних система [презентација предмета] 1 6
4 МЛОПП104 Оперативно планирање претоварних процеса 1 6
5 МЛОМП105 Моделирање перформанси логистичких система [презентација предмета] 1 6
6 МЛОМЛ106 Управљање маркетингом у логистици [презентација предмета] 1 6
7 МЛООМ107 Логистика опасних материја [презентација предмета] 1 6Предмети изборног блока МЛО2

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МЛОЛС201 Моделирање ланаца снабдевања [презентација предмета] 1 6
2 МЛОКЛ202 Методе управљања квалитетом у логистици [презентација предмета] 1 6
3 МЛОПТ203 Посебне области логистике повратних токова 1 6
4 МЛОСЛ204 Посебне области сити логистике 1 6
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.