Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)  

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МВЗИБ1 Изборна група МВЗ1 1 20
2 МВЗИБ2 Изборна група МВЗ2 2 15
3 МВЗСИ22 Студијски истраживачки рад 2 5
4 МВЗДП31 Мастер рад 2 20Предмети изборног блока МВЗ1

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МВЗО1101 Детерминистички модели операционих истраживања 1 5
2 МВЗО2102 Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају 1 5
3 МВЗСИ103 Моделирање, симулација и анимација 1 5
4   Основи безбедности ваздушне пловидбе 1 5
5   Безбедност ваздухоплова [презентација предмета] 1 5
6 МВЗПВ201 Системи одржавања ваздухоплова 1 5
7  МВЗТМ104 Транспортне мреже са применама у ваздушном саобраћају и транспорту 1 5Предмети изборног блока МВЗ2

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МВЗПВ202 Поузданост ваздухоплова 2 5
2 МВЗВП203 Ваздухопловна превозна средства 3 - [презентација предмета] 2 5
3 МВЗВ3204 Перформансе транспортних ваздухоплова 3 [презентација предмета] 2 5
4 МВЗП3205 Ваздухопловна пристаништа 3 2 5
5 МВЗЛ3206 Контрола летења 3 2 5
6 МВЗЕВ207 Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 3 2 5
7   Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе 2 5
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.