Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

НАПОМЕНА: Колона С/Т представља семестре (С), односно триместре (Т)
  
 
Листа обавезних предмета
 
РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МИТМТ11 Методе истраживања и мерења у транспорту 1 5
2 МИТСК12 Системи квалитета и методи система квалитета 1 5
3 МИТИБ1 Изборни блок МИТ1 1 5
4 МИТИБ2 Изборни блок МИТ2 1 14
6 МИТПР21 Стручна пракса 2 11
7 МИТДП22 Мастер рад 2 20Предмети изборног блока МИТ1
 

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МИТТП101 Системи транспорта путника [презентација предмета] 1 5
2 МИТТР102 Системи транспорта робе [презентација предмета] 1 5
3 МИТТП103 Терминали и паркирање [презентација предмета] 1 5
4 МИТВП104 Техничка логистика возних паркова 1 5Предмети изборног блока МИТ2

РБ Шифра Назив предмета С/Т ЕСПБ
1 МИТСИ201 Статистичка истраживања 1 5
2 МИТИТ202 Управљање возним парковима [презентација предмета] 1 5
3 МИТУП203 Информационе технологије у транспорту путника [презентација предмета] 1 6
4 МИТОР204 Одрживи развој и заштита околине [неће се реализовати ове школске године] 1 5
5 МИТГТ205 Географија транспортних система 1 6
6 МИТОВ301 Пројектовање система одржавања возних паркова 1 4
7 МИТВИ302 Вредновање у саобраћају - оптимизација инвестиција 1 4
8 МИТИС303 Интелигенти саобраћајни системи у управљању саобраћајем 1 4
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.