Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски

DRUM

Шифра књиге


087

 

087_Small

 


Чичевић Светлана
ПРАКТИКУМ ИЗ ОСНОВА ЕРГОНОМИЈЕ
2010., I издање, формат CD, 222 стране, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–269–7,
001_46 РАСПРОДАТО!
054

Novo_ikona_45-1

 

054_Small

 

Чичевић Светлана
УВОД У ЕРГОНОМИЈУ
2015., I издање, формат CD, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46 цена 250,00
027

 

027_Small

 


Дедовић Властимир
НЕЗАВИСНО ОСЛАЊАЊЕ АУТОМОБИЛА – ОД ПРОЈЕКТА ДО ДИНАМИКЕ ВОЗИЛА
1998., I издање, формат Б5, 326 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑061‑9,
001_46 цена 500,00

106

 

106

 

Дедовић Властимир
Динамика возила
2004., I издање, формат Б5, 226 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑173‑9,
001_46 цена 650,00

134

 

134

 

Деполо Владимир
Индукована изградња и инвестиције у саобраћају
2006., I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑202‑6,
001_46 цена 650,00

183

 

183_Small

 


Деполо Владимир
Управљање пројектима у саобраћајном инжењерству
2010., I издање, формат Б5, 168 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-271-0,
001_46 цена 650,00

132

 

132

 

Гајић Ранка
Реконструкција затвореног блока у центру града ‑ аспект одрживог развоја
2005., I издање, формат Б5, 122 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑201‑8,
001_46 цена 280,00

161

 

161

 

Ивковић Иван, Спасић Мирко
Моторна возила ‑ збирка решених задатака
2007., I издање, формат Б5, 149 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑227‑7,
001_46 цена 300,00

160

 

160

 

Ивковић Иван, Спасић Мирко
Моторна возила ‑ упутство за израду годишњег задатка
2007., I издање, формат Б5, 95 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑226‑0,
001_46 цена 200,00

135

 

135

 

Јовановић Иван
Моделирање транспортних капацитета теретног ауто‑транспорта
2005., I издање, формат Б5, 222 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑189‑5,
001_46 цена 600,00

113

 

113

 

Јовановић Војкан
Транспорт опасних материја
2004., I издање, формат Б5, 166 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑179‑8,
001_46 цена 380,00

119
119_Small

Јовановић Војкан, Миловановић Бранко, Младеновић Душан
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају
2010., I издање, формат Б5, 191 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-266-6,
001_46 цена 750,00 након снижења 500,00
037
037_Small
Јовић Јадранка, Ивановић Иван
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНИРАЊА САОБРАЋАЈА
2011., I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-288-8,
001_46 цена 320,00

059

 

059

 

Марковић Марко
Оптимизација превозног процеса у аутомобилском транспорту
2003., I издање, формат Б5, 240 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑152‑6,
001_46 цена 400,00

024

 

024

 

Милосављевић Нада
Елементи за технолошко пројектовање објеката у друмском саобраћају и транспорту
2012., IV издање, формат Б5, 126 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑146‑1,
001_46 цена 400,00

181
181_Small
Милосављевић Нада
Паркирање
2010., I издање, формат Б5, 164 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-270-3,
001_46 цена 700,00 након снижења 500,00

121

 

121

 

Милошевић Станиша
Перцепција саобраћајних знакова
2005., III издање, формат Б5, 113 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑186‑0,
001_46 цена 250,00

080

 

080

 

Милошевић Станиша
Теорије саобраћајних незгода
2008., II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑80897‑72‑1,
001_46 цена 600,00

120

 

120

 

Милошевић Станиша
Човек и саобраћајна бука
2005., II издање, формат Б5, 90 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑184‑4,
001_46 цена 170,00

019

 

019_Small

 

Папић Владимир, Манојловић Александар
КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТУ
2009., I издање, формат А5, 131 страна, латиница, монографија,
ISBN 978-86‑7395‑256‑7,
001_46 цена 800,00

014

 

014

 

Путник Никола
Аутобазе и аутостанице
2010., VII издање, формат Б5, 315 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑164‑5,
001_46 цена 850,00 након снижења 600,00

049

 

049-drumski

 

Саобраћајни факултет
Наставни план и програм Одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт (Статут 2000)
2002., I издање, формат Б5, 90 страна, ћирилица, публикација,
001_46 цена 150,00

138

 

138

 

Станић Бранимир, Особа Мирослав, Вукановић Смиљан
ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗОНЕ 30
2006., I издање, формат DVD, 151 страна, ћирилица, публикација,
ISBN 86‑7395‑205‑0,
001_46 цена 399,00
133

 

133

 

Станић Бранимир, Вујин Дарко, Радованац Мирко
ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ‑ бициклистички саобраћај ‑ стазе, сигнализација, опрема
2006., I издање, формат DVD, 76 страна, ћирилица, публикација,
ISBN 86‑7395‑204‑2,
001_46 цена 399,00
072

Novo_ikona_45-1

072_Small


Тица М. Славен
СИСТЕМИ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
Елементи технологије, организације и управљања

2016., I издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑350‑2,
001_46 цена 800,00
Приказ књиге Vise o
137

 

137

 

Тубић Владан
КАПАЦИТЕТ И НИВО УСЛУГЕ ДЕНИВЕЛИСАНИХ РАСКРСНИЦА
2006., I издање, формат CD, 150 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑209‑3,
001_46 цена 330,00
092

Novo_ikona_45-1


092_Small_sa_CD


Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор, Марковић Ненад, Пешић Душко, Липовац Крсто
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СА ПРАКТИКУМОМ
2015., I издање, формат Б5, 306 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-337-3,
001_46 цена 800,00
Предговор књиге Vise o
043

Novo_ikona_45-1

 

043_Small

 

Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор
ОСНОВЕ ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНА ШТЕТА У САОБРАЋАЈУ
2015., I издање, формат CD, ћирилица, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–336–6,
001_46 цена 200,0
0
Предговор књиге Vise o

184

 

184_Small

 

Вујанић Милан, Липовац Крсто, Антић Борис
Приручник са најзначајнијим новинама и изменама Закона о безбедности саобраћаја
2010., I издање, формат А5, 67 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-272-7,
001_46 цена 300,00

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.