Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Водни

vodni

Шифра књиге

174

174

Чолић Светозар, Крецуљ Добрен, Чолић Владета, Шкиљаица Владимир, Бачкалић Тодор
Пловна превозна средства водног саобраћаја
2008., I издање, формат А4, 254 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑247‑5,
001_46 цена 800,00

053

053_Small

 

Чолић Владета
Одређивање снаге главног погонског постројења самоходног моторног теретњака са уграђеним пропулзионим уређајем
1995., I издање, формат Б5, 61 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑003‑1,
001_46 цена 150,00

 

159

159_Small

 

Чолић Владета
Истраживање пловидбених, превозних, енергетских и пропулзионо‑потисних особености дунавских бродова потискивача
2006., I издање, формат А4, 350 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 86‑7395‑215‑8,
001_46 цена 800,00

 

141

141_Small

 

Чолић Владета
Превозни учинци бродова Дунавске пловне мреже
1998., I издање, формат А4, 180 страна, монографија,
ISBN 86‑81019,
001_46 цена 850,00

 

063

063_Small

 

Чолић Владета
Примена метода математичке статистике и теорије масовног опслуживања у планирању и организацији водног превожења
1997., I издање, формат Б5, 68 страна, латиница, посебна издања,
ISBN 86‑7395‑044‑9,
001_46 цена 150,00

 

139

139_Small

 

Чолић Владета
Истраживање пропулзионих, вучних и енергетских особености дунавских бродова тегљача
2005., I издање, формат А4, 182 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑197‑6,
001_46 цена 900,00

 

140

140_Small

 

Чолић Владета
Експериментална испитивања величине отпора при пловидби савремених бродова дунавске пловне мреже и одређивање најповољнијих рачунских метода на основу резултата испитивања
1993., I издање, формат А4, 193 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑80897‑57‑4,
001_46 цена 850,00

 

050

050_Small

 

Чолић Владета
Отпор брода : савремене методе прорачуна
2002., II издање, формат Б5, 120 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑116‑X,
001_46 цена 440,00

 

143

143_Small

 

Чолић Владета (приредио)
Прилози за историју речног бродарства Југославије
2002., I издање, формат Б5, 262 страна, латиница, публикација,
ISBN 86‑7395‑115‑1,
001_46 цена 750,00

 

130

130_Small

 

Чолић Владета, Радмиловић З., Шкиљаица В.
Водни саобраћај
2005., III издање, формат Б5, 330 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑192‑5,
001_46 цена 700,00

 

179

179_Small

 

Чолић Владета, Радоњић Александар
Дијаграмски лист брода
2009., I издање, формат А4, 104 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑255‑0,
001_46 цена 800,00

 

144

144_Small

 

Чолић Владета, Вукадиновић Катарина
Истраживање величине отпора при пловидби дунавских теретних бродова
2004., I издање, формат Б5, 179 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑172‑0,
001_46 цена 800,00

 

128

128_Small

 

Чолић Владета, Зобеница Радован
Геометрија брода
2005., I издање, формат А4, 94 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑187‑9,
001_46 цена 550,00

 

168

168_SmallХрле Златко, Радоњић Александар, Пјевчевић Данијела
ПЕИМЕНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ
2007., I издање, формат CD, 263 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑236‑9,
001_46 цена 200,00

154

154_SmallХрле Златко, Пјевчевић Данијела, Радоњић Александар
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ
2006., I издање, формат CD, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑217‑4,
001_46 цена 400,00

017

017_Small

 

Хрле Златко, Шкиљаица Владимир, Крецуљ Добрен
Бродска енергетика
2002., I издање, формат Б5, 277 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑123‑2,
001_46 цена 700,00

 

104

104_Small

 

Хрле Златко, Вукадиновић Катарина
Вибрације брода ‑ Теоријска разматрања и методе експерименталних испитивања
1992., I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑80897‑48‑6,
001_46 цена 160,00

 

067

067_Small

 

Јовановић Младен
Пројектовање брода
2002., I издање, формат А4, 360 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑133‑X,
001_46 цена 900,00

 

129

129_Small

 

Јовановић Младен
Изградња и одржавање брода
2005., I издање, формат А4, 176 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑191‑7,
001_46 цена 800,00

 

166

166_Small

 

Јовановић Младен, Дошљак Миодраг, Чолић Владета, Шкиљаица Владимир
Истраживање радних, технолошких и експлоатационих особености бродова техничке флоте
2007., I издање, формат А4, 284 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑230‑7,
001_46 цена 960,00

 

062

062_Small

 

Крецуљ Добрен, Чолић Владета
Пловност брода
2003., II издање, формат А4, 127 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑142‑9,
001_46 цена 500,00

 

075

075_Small

 

Крецуљ Добрен, Чолић Владета
СТАБИЛИТЕТ БРОДА - ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА СА РАЧУНСКИМ ПРИМЕРИМА
2004., II издање, формат А4, 70 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑167‑4,
001_46 цена 320,00

 

171

171_Small

 

Крецуљ Добрен, Чолић Владета
ПЛОВНА СРЕДСТВА
2008., IV издање, формат Б5, 338 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑218‑5,
001_46 цена 960,00 након снижења 650,00

 

061

061_Small

 

Радмиловић Зоран
Планирање и развој лука и пристаништа
2002., II издање, формат Б5, 486 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑130‑5,
001_46 цена 800,00

 

167

167_Small

 

Радмиловић Зоран
Транспорт на унутрашњим пловним путевима
2007., I издање, формат Б5, 432 страна, латиница, монографија и основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑237‑6,
001_46 цена 980,00

 

049

049-vodni_Small

 

Саобраћајни факултет
Наставни план и програм Одсека за водни саобраћај (Статут 2000)
2002., I издање, формат Б5, 90 страна, ћирилица, публикација,
001_46 цена 150,00

 

Novo_ikona_45-1

Шкиљаица Владимир, Радоњић Александар, Шкиљаица Иван
ЕКСПЛОАТАЦИОНА СВОЈСТВА БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ
2016., I издање, формат CD, ?? страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-???-?,
001_46 РУКОПИС ЈЕ У ПРИПРЕМИ

065

065_Small

 

Зобеница Радован
Пропулзивно крмиларски комплекс и управљање бродовима
2002., I издање, формат Б5, 213 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑127‑5,
001_46 цена 450,00

 

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.