Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Ваздушни

vazdusni

Шифра књиге

038

038_Small

Бабић Обрад, Нетјасов Феђа
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА
2011., I издање, формат Б5, 366 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-289-5,
001_46 цена 1.150,00
016
016_Small
Чокорило Оља, Гвозденовић Слободан, Миросављевић Петар
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВАпрактикум
2011., I издање, формат Б5, 140 страна, помоћни уџбеник, ISBN 978‑86‑7395‑279‑6,
001_46 цена 750,00 након снижења 500,00
036
036_Small
Гвозденовић Слободан, Миросављевић Петар, Чокорило Оља
ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2011., I издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑284‑0,
001_46 цена 860,00
122

 

122_Small

 

Гвозденовић Слободан, Миросављевић Петар, Чокорило Оља
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
2005., I издање, формат CD, 166 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 86‑7395‑193‑3,
001_46 цена 270,00
066

 

066_Small

 

Гвозденовић Слободан, Миросављевић Петар, Петровић Драган
ПРАКТИКУМ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА II
2002., I издање, формат CD, 129 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑118‑6,
001_46 цена 330,00
152

 

152

 

Миросављевић Петар, Гвозденовић Слободан
УВОД У ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2013., I издање, формат Б5, 222 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑316‑8,
001_46 цена 900,00

172

 

172_Small

 

Илић Миодраг
ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
2008., I издање, формат Б5, 406 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑244‑4,
001_46 цена 1.300,00

098

 

098_Small

 

Илић Миодраг
Збирка задатака из ваздухопловне навигације
2003., I издање, формат А4, 157 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑139‑9,
001_46 цена 300,00

060

060_Small
Калић Милица
ПЛАНИРАЊЕ ПРЕВОЖЕЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВА 1
2012., I издање, формат Б5,205 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-297-0,
001_46 цена 1.100,00

109

 

109_Small

 

Калић Милица
Практикум из транспортних мрежа
2004., I издање, формат Б5, 193 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑175‑5,
001_46 цена 470,00

084

 

084_Small

 

Мирковић Бојана, Тошић Војин, Бабић Обрад
Ваздухопловна пристаништа – Практикум
2010., II допуњено издање, формат А4, 223 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑262‑8,
001_46 цена 900,00

041

Novo_ikona_45-1

 

041_Small

 

Нетјасов Феђа
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ
2015., II издање, формат CD, 561 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–290–1,
001_46 цена 200,00
013

 

alt

 

Нетјасов Феђа, Бабић Обрад
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 2 - Поступци инструменталних прилаза и одлета
2014., I издање, формат Б5, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,
001_46 цена 950,00
124

Novo_ikona_45-1

 

124

 

Нетјасов Феђа
МЕТОДИ ОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ
2016., II издање, формат CD, 726 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–309–0,
001_46 цена 230,00

058

 

058_Small

 

Разуменић Слободан, Манић Александар
Одржавање ваздухоплова
2003., I издање, формат Б5, 442 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑161‑5,
001_46 цена 700,00

049

 

049-vazdusni_Small

 

Саобраћајни факултет
Наставни план и програм Одсека за ваздушни саобраћај и транспорт (Статут 2000)
2002., I издање, формат Б5, 84 страна, ћирилица, публикација,
001_46 цена 150,00

169

 

169_Small

 

Теодоровић Душан
Транспортне мреже
2007., I издање, формат Б5, 429 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,
001_46 цена 900,00

028
028_Small
Тошић Војин, Мирковић Бојана
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА I
2011., I издање, формат Б5, 156 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-283-3,
001_46 цена 500,00
083


vazduhoplovna_pristanista2_Small
Мирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА II
2012., I издање, формат Б5, 262 стране, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-306-9,
001_46 цена 850,00

008

 

008_Small

 

Васов Љубиша
Инструменти пито‑статичког система
2008., I издање, формат Б5, 105 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑240‑6,
001_46 цена 550,00

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.