Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Каријера

Инжењери саобраћаја и дипломирани инжењер – мастер могу да се запосле у различитим организацијама, институцијама и предузећима у државном или приватном сектору путног и саобраћајног инжењерства као што су:

- Министарства за саобраћај,
- Министарства грађевине,
- ЈП Путеви Србије,
- ЈП Путеви Српске,
- ЈП Коридори Србије,
- ЈП Аутопутеви Српске,
- Урбанистички заводи,
- Секретаријати за саобраћај,
- Секретаријати за комуналне делатности,
- Заводи које се баве пројектовањем,
- Представнишптва стрних консултантских и пројектнатских фирми
- Дирекцијама за грађевинско земљиште и изградњу,
- Пројектантске организације,
- Извођачке организације,
- Фирме које се баве производњом саобраћајне опреме,
- Комунална предузећа,
- Средње и више техничке школе,
- Рачунарско управљачки центри,
- Заводи за статистику,
- Научно истраживачки институти,
- Ауто друштва и ауто школе,
- Остала предузећа која се баве путним и саобраћајним инжењерством.

Инжењери и диплoмирани инжењери ових академских студија су у могућности након две године рада у струци и полагањем стручног испита да поднесу захтев за добијање Лиценце за обављање самосталног пројектантског рада. Захтев се подноси Инжењерској Комори Србије.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.