Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Дипломски радови

Ментор - Проф. др Владан Тубић

Ментор - Проф. др Бранимир СтанићМентор - Проф. др Владан Тубић

Аутор Назив рада Година издања
Ђорђе Јаковљевић Анализа услова саобраћаја на путу M-4 од Лазаревца до Аранђеловца и предлог мера побољшања 2012
Милош Лојаница Претходна анализа саобраћајне и економске оправданости изградње обилазнице Кикинде 2009
Бојана Катанчевић Утицај људског фактора на услове у саобраћајном току 2011
Миа Мацура Капацитет и ниво услуге кружних раскрсница 2011
Марко Анџић Анализа саобраћајне и економске оправданости реконструкције пута M-5 од границе (Котроман) до Кнежевића 2011
Далиборка Бакојевић Анализа транзитног саобраћаја на Коридору X 2010
Војислав Пантовић Анализа услова саобраћаја на магистралном путу M-24 од Зрењанина до Панчева и предлог решења 2010
Александар Браловић Анализа саобраћајне и економске оправданости изградње обилазнице Вршца 2010
Борис Дедић Програм побољшања услова саобраћаја на путном коридору Xc: Ниш - Димитровград (граница Бугарске) 2001
Слободан Митровић Анализа потребе и оправданости изградње сегмента обилазнице Београда на делу од Добановаца до Бубањ Потока 2001
Рајко Бранковић Анализа потребе и оправданости изградње сегмента обилазнице Београда на делу од Батајнице до Добановца 2001
Милица Кувељић Утврђивање утицаја планираних петљи и пратећих објеката на ниво услуге на аутопуту Нови Сад - Београд с обзиром на очекивани саобраћај у 2026. години 2001
Марија Сиљковић Избор оптималног коридора аутопута Београд - Јужни Јадран на делу од Београда до Пожеге 2002
Јасмина Радосављевић Оцена способности М-22 на делу од Рудника до Прељине да удовољи перспективне саобраћајне токове и оправданост његовог побољшања 2002
Оливера Стевић Саобраћајно-економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Шабац - Лозница 2002
Ненад Николић Саобраћајна потреба и економска оправданост изградње новог пута Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Рудник 2002
Драгољуб Бурмазовић Оптимални програм побољшања услова саобраћаја на путу М-19 на делу од Београда до Шапца 2002
Марија Игњатијевић Саобраћајна потреба и комерцијална атрактивност изградње пута-побољшања услова саобраћаја на путном потезу Мали Пожаревац - Топола - Рудник 2002
Виолета Петковић Саобраћајна потреба и економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Панчево - Смедерево - Пожаревац 2002
Владимир Ерац Оптимални програм побољшања услова саобраћаја на путу Краљево - Крушевац 2002
Ненад Миловановић Саобраћајна потреба и економска оправданост побољшања услова саобраћаја пута М-4 на потезу од Ваљева од Ћелија 2002
Владимир Воротовић Утицај карактеристика возача на моделе слеђења возила у теорији саобраћајног тока 2002
Марија Лазаревић Анализа услова саобраћаја на магистралном путу Баточина - Крагујевац са предлогом мера побољшања 2003
Младен Радовић Анализа услова саобраћаја на делу пута М-4 од Лазаревца до Марковца са предлогом мера за побољшање 2003
Синиша Вукотић Анализа потребе и оправданости побољшања услова саобраћаја на путном коридору Нови Сад - Рума - Мали Зворник 2003
Тамара Богдановић Анализа саобраћајно-економске оправданости изградње аутопута на потезу Хоргош - Нови Сад 2003
Владан Радојевић Модел за анализу емисије продуката сагоревања и потрошње горива у саобраћајном току 2003
Иван Грујић Савремени поступци за анализу капацитета и нивоа услуге основног одсека аутопута 2003
Марија Милутиновић Саобраћајно-економска оправданост побољшања услова саобраћаја на делу пута М-22 од Рудника до Прељине 2003
Игор Зарев Оптимални програм побољшања услова саобраћаја на делу пута М-5 од Параћина до Зајечара 2004
Ивана Прокић Саобраћајно-економска оправданост изградње аутопута на потезу Грабовница - граница Македоније 2004
Дејан Величковић Анализа и развој система бројања саобраћаја на путној мрежи Републике Србије 2004
Дејан Мајсторовић Оптимални програм побољшања услова саобраћаја на делу пута М-4 од Лознице до Ваљева 2004
Милош Костић Саобраћајно-економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Београд - Зрењанин 2004
Бојан Сарић Саобраћајно-економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Бијељина - Зворник 2004
Бранислав Бањац Саобраћајно-економска оправданост изградње новог пута Бор - Зајечар 2004
Славиша Живковић Анализа услова саобраћаја на мрежи путева у коридору Београд - Јужни Јадран 2004
Душан Ристић Саобраћајно-економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Неготин - Зајечар 2004
Бранко Миловановић Саобраћајно-економска оправданост изградње аутопута од Београда до Новог Сада 2004
Јелена Јовановић Анализа капацитета и нивоа услуге несигналисаних раскрсница 2004
Зоран Мацић Анализа капацитета и нивоа услуге аутопутног система 2004
Предраг Антић Саобраћајно-економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Београд - граница Румуније 2004
Данијел Вучковић Анализа трошкова транспорта методама повратних трошкова и маргиналних социјалних трошкова 2005
Ана Ђорђевић Услови саобраћаја на путном коридору X - постојеће стање и програм побољшања 2005
Александар Ћирковић Анализа капацитета и нивоа услуге двотрачних путева 2005
Драган Узелац Анализа капацитета и нивоа услуге вишетрачних путева 2005
Никола Брборић Анализа модела за вредновање трошкова саобраћајних незгода 2005
Игор Трајковић Путни коридор X - постојеће стање и програм побољшања 2005
Светислав Пејић Саобраћајно-економска оправданост изградње аутопута од Новог Сада до Хоргоша 2005
Слободан Ђукнић Анализа постојећег система за наплату путарине у Републици Србији и предлог побољшања 2005
Александар Митрашиновић Програм побољшања услова саобраћаја у зони моста Бешка на путу Београд - Нови Сад 2006
Драган Гавровић Постојеће стање и програм побољшања услова саобраћаја на путу Ниш - Димитровград 2006
Слађана Савић Транзитни токови на путном коридору X 2006
Марија Дамњановић Поступци за анализу капацитета и нивоа услуге двотрачних путева 2006
Никола Башић Анализа услова саобраћаја у коридору пута М-5 2006
Драган Ницифоровић Савремени системи бројања саобраћаја 2007
Катарина Драгутиновић Методолошки оквир за вредновање ефеката од ИТС-а 2007
Наташа Остојић Избор коридора аутопута на делу од Пожеге до границе Црне Горе 2007
Дејан Ћирковић Саобраћајна и економска оправданост побољшања услова саобраћаја на путу Ниш - Димитровград 2009
Миленко Тосуновић Саобраћајна и економска оправданост изградње обилазнице Ужица 2009
Биљана Ранковић Савремени поступци за анализу капацитета и нивоа услуге двотрачних путева 2009
Ментор - Проф. др Бранимир Станић

Аутор Назив рада Година издања
Јелена Вучковић Развој путева и сигнализације кроз историју 2013
Нинослав Кохајм Бициклистички саобраћај у Зрењанину 2012
Зоран Милетић Пројектовање ВИК система - пример града Пожаревац 2012
Александар Јовичић Пројектовање раскрснице у нивоу - пример раскрснице на Смедеревском путу - 2012
Никола Марков Пројектовање кружних раскрсница у нивоу - пример раскрснице у Ивањици - 2012
Бојан Умићевић Саобраћајно решење раскрснице "Хиподром" на првој деоници УМП-а у Београду 2010
Весна Миловановић Путоказна и туристичка сигнализацина у граду - пример Крагујевац 2012
Бојан С. Јовановић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример Мајданпек 2012
Бојан Јовановић Пројектовање саобраћајних решења Зоне 30 - пример малог кварта у Београду 2012
Војислав Рилак Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример Александровац 2012
Владимир Јовановић Предлог побољшања решења за бициклистички саобраћај у Јагодини 2012
Марко Савић Технике смиривања саобраћаја у саобраћајном пројектовању 2011
Александар Стевановић Бициклистички саобраћај - пример града Панчева 2011
Љубомир Делевић Мере побољшања стања управљања саобраћајем на коридору Улице Цара Душана у Земуну 2010
Мирослав Николић Пројектовање површина намењених пешацима 2011
Милан З. Антић Систем визуелних комуникација на уличној мрежи - пример града Јагодине - 2010
Ана Сијаковић Путни тунели: европска регулатива и опремање 2010
Ђорђе Јеринић Пројектно-технички елементи кружних раскрсница и упоредна анализа коришћењем програма SIDRA 2010
Душан Тривановић Линијска координација у улици Шпанских бораца у Београду 2010
Никола Симић Пример организације и контроле саобраћаја током реконструкције Булевара краља Александра у Београду 2010
Горан Костић Смернице за опремање путних тунела 2010
Дејан Лукић Анализа саобраћаја у централној зони Крушевца и могућност формирања пешачке зоне 1998
Александар Петровић Управљање саобраћајем на коридору на примеру Пожешке улице у Београду 1999
Петар Радовановић Коридорско управљање саобраћајем на примеру улице Тадеуша Кошћушка у Београду 2000
Радослав Ђорђевић Регулисање теретног саобраћаја у Београду 2001
Борислав Бјелица Управљање саобраћајем у централној зони Зрењанина 2001
Драган Милетић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример Зајечара - 2001
Александар Вешковић Предлог мера за побољшање саобраћаја на коридору: пример Аранђеловца 2001
Милан Јовановић Истраживања стања саобраћаја у зони Клиничког центра у Београду са предлогом мера за побољшање 2002
Горан Видовић Теретни саобраћај у Београду: неке пројектантске мере и могућа глобална решења 2003
Владимир Вида Саобраћајно решење робне пијаце Аеродром у Панчеву 2003
Адам Зекић Систем визуелних комуникација у малом граду - пример града Параћина 2003
Златко Буковник Проблем избора типа раскрснице - пример четворокраких раскрсница у граду 2003
Игор Мартић Пројектовање аутобуских стајалишта на уличној мрежи 2004
Никола Тртица Саобраћајно решење малог града - пример Тивта 2004
Петар Ђапић Осветљење саобраћајница: проблем осветљења тунела 2004
Војислав Ђорђевић Ефекти смиривања саобраћаја на уличној мрежи - пример вертикалних препрека 2004
Милан Златковић Краткорочне мере побољшања саобраћаја: пример града Пирота 2005
Дамир Кочевић Краткорочне мере побољшања саобраћаја: пример града Обреновца 2005
Александар Булатовић Мере побољшања саобраћаја на примеру града Лазаревца 2006
Горан Петковић Организација бициклистичког саобраћаја: пример града Београда 2006
Петар Милосављевић Организација саобраћаја на основној мрежи града Свилајнца и предлог мера побољшања 2006
Иван Каличанин Мере калминга у саобраћајном пројектовању 2007
Ненад Катић Путни тунели - сигнализација и опрема 2007
Љиљана Пекарски Мере за побољшање управљања саобраћајем на коридору - коридор Ј.Гагарина у Београду - 2008
Бобан Анђелковић Побољшање саобраћаја и пратеће мере - пример града Смедерева - 2008
Миша Ђоловић Мере побољшања саобраћаја - пример града Параћина - 2008
Ана Тошић Критеријуми за димензионисање пешачких површина и објеката 2009
Милица Вукотић Реконструкција раскрснице у коридорском управљању саобраћајем 2009
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.