Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Одабране студије и научно истраживачки и развојни пројекти

 1. "Нова методологија бројања саобраћаја на путевима Републике Србије", Саобраћајни факултет, ЈП Путеви Србије, (2010-2012).
 2. "Савремене методе за анализу капацитета и нивоа услуге деоница путева", финансирано од стране Министарства за науку и технологију РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, обрађивач Саобраћајни факултет, Београд, (2008-2009).
 3. "Примена ИТС-а у решавању загушења на градској мрежи", финансирано од стране Министарства за науку и технологију РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, обрађивач Саобраћајни факултет, Београд, (2008-2009).
 4. "Израда критеријума за категоризацију путне мреже Србије", Институт Саобраћајног факултета, Инвеститор ЈП Путеви Србије, Београд, (2006).
 5. "Управљање саобраћајем на путевима уз помоћ ИТС-а", финансирано од стране Министарства за науку и технологију РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ТР-6417, обрађивач: Саобраћајни факултет, Београд, (2005-2006).
 6. "Студија оправданости рехабилитације пута М-22 на делу од Ушћа до Биљановца", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор ЈП Путеви Србије, Београд, (2007).
 7. "Студија побољшања саобраћаја у Суботици", Институт Саобраћајног факултета (2007).
 8. "Студија оправданости рехабилитације пута М-5 на деоницама: Чаири - Стопања и Стопања - Читлук", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор ЈП Путеви Србије, Београд, (2007).
 9. "Студија повезивања спортских објеката бициклистичким стазама за Универзијаду 2009.", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор Градски секретаријат за саобраћај, Београд, (2007).
 10. "Студија захтева и могућности примене тунела у систему уличне мреже Београда са програмом за израду студије претходне оправданости и генералног пројекта тунела у систему уличне мреже Београда", Институт Саобраћајног факултета, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, (2006).
 11. "Истраживање карактеристика саобраћаја на основној мрежи града Београда", Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2006).
 12. "Саобраћајне студије Аранђеловца, Горњег Милановца и Тополе – саобраћајна истраживања", Институт Саобраћајног факултета, (Катедра за планирање саобраћаја), Београд, (2003-2004).
 13. "Студија транспортне инфраструктуре Балкана - REBIS", Институт Саобраћајног факултета, COWI, Danmark, (2002-2003).
 14. "Студија установљавања принципа регулисања и вођења саобраћаја на мрежи аутопутева у Републици Србији са посебним освртом на деоницу аутопута на подручју града Београда", Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2002).
 15. "Саобраћајна студија Новог Пазара" - Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2001).
 16. "Студија побољшања саобраћаја у Нишу" - Институт Саобраћајног факултета, Београд, (1999).
 17. "Идејни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме за решавање управљања саобраћајем са применом ИТС-а за УМП", Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2009).
 18. "Идејни саобраћајни пројекат СМТ-а у Београду", Институт Саобраћајног факултета и Грађевинског факултета Београд, инвеститор Дирекција за изградњу Града Београда, Београд, (2007).
 19. "Стална и привремена сигнализација за гранични прелаз Прешево", COWI Србија и Институт Саобраћајног факултета, инвеститор Републичка дирекција за изградњу, Београд, (2007).
 20. "Анализа мера за безбедно одвијање саобраћаја на постојећем мосту током градње новог моста код Бешке на аутопуту Е-75", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор Alpine d.o.o., Београд, (2007).
 21. "Рационализација и оптимизација саобраћајног решења прве фазе УМП-а са идејним грађевинским и саобраћајним пројектом – Саобраћајна основа, вредновање и избор решења", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, (2006).
 22. "Рационализација и оптимизација саобраћајног решења прве фазе УМП-а са идејним грађевинским и саобраћајним пројектом – Идејни пројекат управљања саобраћајем и концепт ИТС-а", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, (2006).
 23. "Референтна база података и упутства за вредновање саобраћајних решења у граду Београду", Институт Саобраћајног факултета, инвеститор Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, (2006).
 24. "Стално снимање функционалних параметара тока на критичним деловима мреже у Београду: Анализа капацитета на основној мрежи града Београда са предлогом мера",  Институт Саобраћајног факултета, Београд (2004).
 25. "Просторно саобраћајно решење и прерасподела саобраћајних површина у зони Савског трга у Београду", Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2004).
 26. "Главни саобраћајни пројекат обележавања радова на полуаутопуту Нови Сад – Батајница", Институт Саобраћајног факултета, Београд, (2003).
 27. "Оптимизација саобраћаја на основној мрежи града Београда", Институт саобраћајног факултета, Центар за планирање урбаног развоја, PTV Planung Transport Verkehr AG-Karlsruhe, Steinbeis Transver Center South-Eastern Europe, Београд (2003).
 28. "Реконструкција тарифног система у Јавном градском саобраћају у Београду", Институт Саобраћајног факултета, (2000).
 29. "Transport Master plan of Bosnia – traffic data collection and other field investigation", JICA Stydy Team, Урбанистички завод РС, Бањалука, (2000).
 30. "Идејни и главни пројекат за аутопут Е-75, Нови Сад - Београд - Ниш, деоница: Батајница - Добановци, Лот А1 петља „Батајница“ од km 184+738,24 до km 188+680,00", Panpro team d.o.o, Београд (2011-2012).
 31. "Анализа и прогноза саобраћајних оптерећења за денивелисану раскрсницу „Батајница“ ", Panpro team d.o.o, Београд (2011).
 32. "Пројекат унапређења саобраћајно – транспортног система у зони USCE Shopping Center и USCE Tower – Резултати истраживања", CITY NET d.o.o., Београд, (2011).
 33. "Вишекритеријумска анализа идејних варијатних решења петље „Радничка“", GISTEK, Београд, (2010).
 34. "Анализа оправданости изградње новог моста на Дунаву", Косовопројект, Београд, (2006).
 35. "Саобраћајна основа (Саобраћајна студија) идејног грађевинског пројекта Булевара краља Александра од Теразија до Устаничке улице са припадајућом инфраструктуром (ЛРТ)", ЦЕП, (2006).
 36. Студија оправданости изградње аутопутског решења на деоници Табановци-Куманово, „Balkan-Consulting“, Македонија, Скопље, Инвеститор: ЕУ.
 37. "Саобраћајна сигнализација на деоници УМП-а Тошин бунар-Радничка", Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, (2006).
 38. "Саобраћајна сигнализација на деоници УМП-а раскрсница код Цареве ћуприје", Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, (2006).
 39. "Willingness To Pay Study" - Cowi, Danmark, (2002).
 40. "Time And Motion Study" - Cowi, Danmark, (2002).
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.