Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Мастер радови

Ментор - Проф. др Владан Тубић

Ментор - Проф. др Бранимир Станић

Ментор - Доц. др Драженко Главић


Ментор - Проф. др Владан Тубић


Аутор Назив рада Година издања
Даница Лешевић Утицај контроле приступа на параметре саобраћајног тока - пример пута M-24.1 2012
Свјетлана Делић Утицај тунела на брзину и капацитет двотрачних путева 2012
Невена Маринковић Утицај контроле приступа на ефикасност и безбедност саобраћајног тока 2012
Јелена Миленковић Модел вредновања користи електронске наплате путарине (ЕНП) у свету и примена у Србији 2012
Радмила Павловић Интеракција видова саобраћаја и утицај на капацитет и ниво услуге 2012
Немања Јојић Вредновање негативних утицаја саобраћаја на животну средину 2011
Наталија Илић Показатељи ефикасности рада кружних раскрсница 2012
Милица Чолић Анализа саобраћајног тока при неповољним временским условима на микроскопском нивоу 2012
Мирослав Ђорђевић Описивање основних параметара саобраћајног тока помоћу расподела вероватноћа случајних променљивих 2012
Кристина Лукић Савремени поступци за анализу капацитета кружних раскрсница 2012
Немања Недељковић Вишекритеријумско вредновање у процесу оптимизирања путних пројеката 2011
Далибор Лукић Оправданост изградње аутопута Прељина - Појате 2012
Ирена Поповић Модели за утврђивање броја незгода на ванградским путевима 2012
Младен Ракић Савремене смернице и методологија за вредновање (економско, еколошко и друштвено) у саобраћају и транспорту 2012
Дејан Иванов Модели за анализу утицаја временских услова на саобраћајни ток 2011
Биљана Ћорић Анализа услова саобраћаја на мрежи путева од Београда до Прељине 2011
Драгана Бајовић Савремени системи наплате путарине и ефекти 2011
Ђорђе Богдановић Вредновање ефеката од немоторизованог саобраћаја 2011
Ђорђе Кузмановић Симулација саобраћајног тока 2011
Десанка Влачић Вредновање ефеката контроле приступа на деоници пута M-2 од Петровца до Ластве Грбаљске на територији општине Будва 2011
Биљана Витковац Утицај временских услова на параметре саобраћајног тока 2011
Ивана Андријанић Анализа утицаја возача у моделима саобраћајног тока 2011
Александар Јовановић Утицај тунела на капацитет двотрачних путева 2011
Лазар Ћираковић Утицај контроле приступа на ефикасност и безбедност саобраћаја на мрежи путева 2011
Горан Секулић Вредновање ефеката од побољшања безбедности саобраћаја 2011
Ивана Пушкарић Капацитет и ниво услуге вишетрачних путева 2011
Никола Поповић Анализа утицаја теретних возила на услове у саобраћајном току 2011
Марина Рмус Савремени модели за анализу саобраћајног тока 2011


Ментор - Проф. др Бранимир Станић

Аутор Назив рада Година издања
Немања Саватијевић Погодности примене кружне раскрснице на градској уличној мрежи - пример раскрснице у Ваљеву 2013
Михајило Копривица Пројектовање Зоне 30 - пример Требиња 2012
Милан Миленковић Линијска координација светлосних сигнала у Булевару Зорана Ђинђића у Београду 2012
Милош Шелмић Краткорочне мере побољшања постојећег стања саобраћаја на примеру града Крушевца 2012
Снежана Савић Пројектовање зоне 30 2012
Марија Ђорђевић Бициклистички саобраћај - пример града Смедерева 2012
Велибор Ранкић Краткорочне мере побољшања саобраћаја - пример града Сребренице 2012
Горица Остојић Путоказна и туристичка сигнализација у граду - пример града Ваљева 2012
Иван Терзић Идејно решење координације рада светлосних сигнала у улици Маршала Толбухина у Београду 2012
Стефан Станојевић Саобраћајна студија Бајине Баште и предлог вођења транзитног саобраћаја 2012
Марија Грубљешић Пројектовања система јавног бицикла - пример града Београда 2012
Срђан Манојлов Идејно решење реконструкције коридора на примеру деонице главне градске артерије Смедерева 2012
Марија Станчић Примена кружних раскрсница на пролазу пута кроз насеље - пример Обреновца 2012
Ивана Крсмановић Пројектантске и друге мере побољшања стања у саобраћају - пример града Ивањице 2012
Далибор Обучина Кружне раскрснице: пример могућности редизајна Трга Славија у Београду 2012
Душан Благојевић Краткорочне мере побољшања саобраћаја - пример града Смедеревске Паланке 2012
Едвина Зекић Пројектовање "Зоне 30" - пример Блок 1 на Новом Београду 2012
Јелена Карапетровић Проблематика пројектовања и употребе вертикалне саобраћајне сигнализације у саобраћајном инжењерству 2012
Миљан Радош Прва фаза реализације УМП-a - истраживања побољшања на уличној мрежи 2012
Ана Дамњановић Саобраћајна сигнализација у граду - пример Књажевац 2012
Јелена Станисављевић Предлог мера побољшања стања саобраћаја - пример Велико Градиште 2012
Драгана Миљковић Предлог мера побољшања стања на две раскрснице на обилазном путу Смедерева 2012
Небојша Ружић Прилагођавање окружења особама са посебним потребама на примеру Гуче 2012
Зорица Цвијовић Контрола приступа на путевима 2011
Ивана Илић Могућности примене кружне раскрснице у граду - поређење две варијанте у Нишу 2011
Бојан Костић Пројектовање зоне 30 2011
Јелена Матејић Утицаји ограничења брзине на израду P-V дијаграма у линијској координацији светлосних сигнала 2011
Марко Мићановић Обликовање и опремање уличних простора - град Шабац 2011


Ментор - Доц. др Драженко Главић

Аутор Назив рада Година издања
Немања Митрић Анализа комерцијалне исплативости аутопута Бања Лука-Добој 2012
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.